Jordbruksverket har släppt en ny spannmålsprognos över årets skörd. Prognosen ligger på 4,2 miljoner ton, vilket är 29 procent under 2017 års skörd och 25 procent lägre än 5-årssnittet.

Myndigheten beräknar att oljeväxtskörden kommer ligga på 0,2 miljoner ton, 44 procent lägre än fjolåret och 36 procent under de senaste fem åren.

Jordbruksverket pekar på tre huvudorsaker till årets låga skörd:

  • Förra årets regniga höst innebar sämre förutsättningar för årets spannmålsskörd. Regnet gjorde att arealen för högavkastande spannmål minskade för att istället sås med mer vårgrödor, vilka normalt har en sämre avkastning.
  • Torkan har gett lägre avkastning per hektar för både vår- och höstsådda grödor.
  • Foderbristen som inneburit att 100 000 hektar mer spannmål har ensilerats till foder istället för att tröskas, jämfört med ett normalår.

På grund av årets extrema väderförhållanden under både våren och sommaren så är prognosen osäker. Myndighetens prognoser baseras nämligen på statistiska samband mellan tidigare års väderförhållanden och skördar och det finns få liknande år att jämföra med.

Tror att slutresultatet blir sämre än prognosen

LRFs näringspolitiska expert, Lars-Erik Lundkvist, tror att Jordbruksverkets bedömning ligger i överkant.

- Om man jämför med 1992, då skörden blev 3,57 miljoner ton, och lägger till att vädret har varit torrare i år, så tror vi att slutresultatet blir lägre än Jordbruksverkets prognos. Hur mycket sämre är dock osäkert, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF.

Ökningen av helsädesensilering av spannmål kan också vara underskattad i Jordbruksverkets prognos, menar Lars-Erik.

Danmarks prognos pekar på större nedgång

Skördeprognoser i andra länder, till exempel i Danmark, pekar på en större skördenedgång än den svenska prognosen.

- I Danmark ligger nedgången på cirka 35-40 procent. Den danska skörden beräknas ligga något lägre i år jämfört med 1992, 6,8 miljoner ton jämfört med 6,9 miljoner ton. Det finns inte mycket som talar för att läget i Sverige skulle vara annorlunda, säger Lars-Erik Lundkvist.

- Om man lyssnar till erfarna kollegor så tror de att vi hamnar på en halv skörd jämfört med ett normalår. Vi kanske landar någonstans mellan det och Jordbruksverkets prognos, säger Lennart Nilsson, LRFs styrelseledamot, till P4 Extra.