Politikerna i Karlstad ville ha mer närproducerad mat i den offentliga verksamheten. De bad därför kostchefen för gymnasieskolorna i kommunen, Alain Grenard, att göra en kartläggning över vilka producenter som fanns i närområdet. Alain hittade runt 60 producenter som hade råvaror att sälja, varav 17 är med i projektet och levererar råvaror till 4 500 gymnasieelever idag.

- Vi kan få fram råvaror som vi tror på, som vi vet var de kommer ifrån. Det ökar stoltheten bland kockar, de kan berätta om maten de lagar på samma sätt som en kypare pratar om vin, säger Alain Grenard.

LRF Värmlands ordförande Patrik Ohlsson menar på att projektet gör det roligare även för bönderna, de får känna att deras arbete värdesätts och att mervärdet som de bidrar med spelar roll.

- Tidigare har det bara handlat om pris, och då har man fått den maten som priset möjliggjort. Det här angreppssättet gör det intressantare för bönderna att vara leverantörer.

Naturlig kontaktyta mot lantbruket

Att servera närproducerad mat i skolorna skapar en bättre förståelse hos eleverna.

- Det här sättet att jobba ger eleverna en kontaktyta mot lantbruket och en respekt för den mat man blir serverad, säger Patrik Ohlsson. Det är också ett underlag för ett större arbete för att hjälpa ungdomar att förstå var maten kommer ifrån.

Lyssna på avsnittet ”Som grädde på moset - lokalproducerad mat i offentliga kök” (20 min).

Landet - podden bortom storstan

Podcasten ”Landet – podden bortom storstan”, som produceras av Landsbygdsnätverket, gör nu ett antal avsnitt med fokus på MATtanken och offentlig upphandling.

MATtanken är ett projekt inom Landsbygdsnätverket, som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga måltider. LRF och Sveriges Konsumenter är medfinansiärer i projektet som startade 2017.

I senaste avsnittet besökte podcasten Värmland för att prata om satsningen på närproducerad mat i de offentliga måltiderna med Alain Grenard, kostchef i Karlstad, och Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland.