Svenska folket värnar Sveriges bönder. Det visas återigen i en undersökning där 1 012 Coop-medlemmar har svarat på frågor om vad de stoppar i kundkorgen och om de är beredda att betala mer för nöt, fläsk, spannmål och mejeriprodukter om det är svenskt.

7 av 10 svarar ja på frågan. Men med tillägget att endast om pengarna kommer bönderna till del. En siffra - och ett tillägg - som glädjer Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

- Efter den här tuffa sommaren så känns det fantastiskt att åter få det svart på vitt att konsumenterna stöttar oss. Det betyder otroligt mycket att få den bekräftelsen i dessa tuffa tider. Nu hoppas vi också att Coop - och andra livsmedelskedjor - ger kunderna vad de vill ha. 

Den torra sommaren 2018 har fått allt fler att upptäcka - och uppskatta - vikten av ett levande lantbruk i Sverige.

4 tecken på att svenska bönder stöttas

 8 av 10 vill ha märkning på restaurangmaten.

Regeringen vill öka svensk mat i den offentliga upphandlingen 

Nyligen gick elva kändiskockar ut i ett upprop för att stötta det svenska lantbruket. 

Och nu kommer alltså Coop med sin enkät som åter bekräftar viljan av att äta svensk hälsosam och hållbar mat.

"Svenska folket är miljömedvetet"

- Svenska folket är miljömedvetet och det visas i de här undersökningarna. Sverige är världsledande i att producera mat med minsta möjliga klimatavtryck, säger Åsa Odell.

Enligt Coop så har de ökat andelen svensk köttråvara i charkprodukter från 45 till 85 procent under de senaste åren. Av det färska köttet är nästan 90 procent svenskt och all dricksmjölk kommer från svensk råvara. Vid årsskiftet byts råvaran i Coops hushållsost till svensk, vilket betyder 4,4 miljoner liter mjölk.

Anonymt kött i färdigrätterna

Gott så. Men en på en punkt har varken Coop eller någon annan leverantör lyckats få till kvalitetssäkrad svensk mat - det gäller de frysta färdigrätterna, skriver Land.se

Viktoria Östlund, expert på nöt och lamm hos LRF Kött, tycker att det är bra att ursprunget i färdigrätter uppmärksammas.

– Här finns en stor del anonymt kött som ofta är importerat. Sveriges bönder levererar gärna produkter till färdigrätter, uppfött med djuromsorg i världsklass och EUs lägsta antibiotikaförbrukning, säger Viktoria till Land.se.

Ökad efterfrågan = ökad produktion

Viktoria konstaterar att om efterfrågan ökar så kommer också produktionen av nötkött att öka. Det har bland annat visats inom trädgårdsnäringen.

Och på Lands fråga om konsumeterna är beredda att betala mer för varorna om det är svenska råvaror är Viktoria säker.

– Ja. Vi märker att efterfrågan på svenska produkter ökar, fler frågar efter matens ursprung och förtroendet för bonden är rekordhögt, säger Viktoria.

Vilket alltså bekräftas av Coops undersökning.

MISSA INTE: Palle Borgström i Ekots Lördagsintervju 

LÄS MER: Sveriges bönder bäst i kampen mot övergödning

LÄS MERSå jobbar LRF med klimatfrågorna