– Anders Källström har gjort ett fantastiskt arbete med Lantbrukarnas Riksförbund. Han har utvecklat LRFs organisation och starkt bidragit till en stabil finansiell situation och ökad lönsamhet för hela LRF-koncernen. Det har skapat en trygghet för våra 140 000 medlemmar, i våra dotterbolag och innebär en stabil grund för den viktiga påverkansroll som LRF har i Sverige även i framtiden, säger förbundsordförande Palle Borgström.

Anders Källström har varit ansvarig för koncernen i snart tio år.

– I maj 2009 utsågs jag till VD och koncernchef i LRF. Jag fick drömjobbet och älskar verkligen den uppgift som jag fått förvalta och förädla. Men allt här i livet har sin tid. Tio år är en lång tid. Jag är stolt över det vi gjort och att i maj få lämna över till en kommande ledning för LRF, säger Anders Källström.

LRFs förbundsstyrelse får nu god tid på sig att rekrytera den nya VD som ska leda koncernen framåt.

– Svenskt lantbruk har ett oerhört stort förtroende i samhället. Det visade inte minst reaktionerna under sommarens torka. Vad som nu behövs är en stark politisk reformagenda för lantbrukets och skogägandets villkor för att vi fullt ut ska kunna utnyttja potentialen inom de gröna näringarna. Det blir LRFs VDs huvuduppgift de närmaste åren, säger Palle Borgström.