Syftet med studiecirklarna är att lantbrukare, markägare och entreprenörer träffas i mindre grupper för att diskutera hur de kan få en bättre avvattning och målet är att höja kunskapen om dikesunderhåll i odlingslandskapet.

Anledningen till satsningen är att det är viktigt för en ännu mer miljövänlig och hållbar livsmedelsproduktion samt att dikesunderhåll är ett eftersatt område.
Som stöd finns LRFs bok Äga och förvalta diken, samt Jordbrukets broschyr Underhåll dina diken, läs mer om hur Jordbruksverket jobbar i frågan här.

Dessutom har LRF haft ett webbinarium om detta, som du kan se här.

Studieförbundet Vuxenskolan leder projektet på nationell nivå och LRF bidrar med våra nätverk och för att hitta cirkelledare på lokal nivå. En naturlig samarbetspartner är Greppa Näringen och det treåriga projektet är också uppdelat regionsvis, precis som Greppa, enligt syd, öst, väst, mitt och norr

- Cirkelledarutbildningarna drar igång under hösten. Vi ska också genomföra något eller några evenemang för att skapa intresse, säger Jon Wessling som är ansvarig för LRFs del i projektet.

För mer info, kontakta Jon Wessling 073-154 29 57 eller Markus Hoffman 070-527 54 44

Missa inte!

Inslaget i Vetenskapsradion där LRF-medlemmen berättar om hur han blev väderoberoende tack vare ny teknik.