När öppnas ansökan?

Ansökan, som sker digitalt, öppnades 16 oktober och stänger den 5 november 2018. Ansök här

Vem kan söka stöd?

Stödet riktar sig till dig som är aktiv inom får-, nöt- och/eller mjölkproduktion. 

Hur mycket pengar betalas ut?

Det är 400 miljoner kronor som ska gå till får-, nötkött- och mjölkproducenter.

Vad händer med de övriga 800 miljonerna?

Hur pengarna ska fördelas är inte klart i dagsläget men LRF jobbar för att samtliga drabbade sektorer ska få ta del av stödet. 

Vilka villkor finns för stödet?

Du måste ha minst 10 djurenheter av nötkreatur och/eller får för att få stödet. Och du får max ta emot 15 000 euro, cirka 150 000 kronor.

Vem betalar ut stödet och när kommer det?

Stödet administreras och betalas ut av Jordbruksverket i december 2018.

Vad tycker LRF om detta?

Det är bra att det kommer besked om ansökan och utbetalning av 2018 års krisstöd. Det är naturligtvis en nackdel att små gårdar inte omfattas och att stora gårdar som hamnar över spärren på 150 000 kronor inte får fullt stöd. Men det beror bland annat på statsstödsregler. Nu är det viktigt att ansökan och utbetalning kan ske smidigt. 

Läs mer!

Regeringen: "Åtgärder måste vidtas så snabbt som möjligt"

Jordbruksverket: 13 000 lantbrukare berörs

Jordbruksverket: Så går stödet till