En kinesisk delegation var i mitten av augusti på ett fyradagarsbesök på LRF och Mellanskog. Syftet med besöket var att få utbyta erfarenheter med LRF och svenskt familjeskogsbruk.

Ska ge brukarrättigheter till 340 miljoner bönder

Kina har påbörjat ett stort skogsrestaureringsarbete, både av klimat- och miljöskäl men även för en förbättrad ekonomi på landsbygden. I satsningen ingår ett stort planteringsarbete där målet är att drygt 40 procent av landet ska vara täckt av skog till 2050, jämfört med dagens 21 procent. Bara i år ska 6,66 miljoner hektar skog planteras, en yta lika stor som Irland.

Man kombinerar planteringsarbetet med en stor skogsmarksreform där man vill ge skogsbrukarrättigheter till cirka 340 miljoner bönder för en bättre skogsvård och ekonomi.

Svenska samverkansformer skapar stort intresse

De samverkansformer som finns mellan LRF och skogsägarföreningar inspirerar och har skapat ett stort intresse i Kina.

- Det är inspirerande att man väljer LRF och skogsägarföreningarna som mest intressanta att besöka i Sverige när man i Kina gör stora ansträngningar för klimatet och ekonomi på landsbygden, säger Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

Kina är idag Sveriges femte största handelspartner för sågade skogsprodukter och skogsmassa och den kinesiska marknaden växer snabbt.

- Det är roligt för oss att de kinesiska myndigheterna har en positiv bild av svenskt familjeskogsbruk och ser på oss som ett föredöme, säger Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna.

Förutom möte på LRF, där även regeringskansliet var representerat, besökte de Mellanskogs VD Sture Karlsson, SETRA sågverk i Björklinge, Gårdsbesök i Roslagen på Gräsö samt hos LRF och Mellanskogsmedlemmen Hans Tibell.

Även Dagens Nyheter var på plats och skrev om besöket. Läs artikeln här.