LRFs styrelse beslutade på senaste styrelsemötet, den 5 september, att revidera vildsvinspolicyn utefter det beslut som togs på Riksförbundsstämman i våras.

Det var efter en motion från LRF Västra Götaland som beslutet om en skärpt vildsvinspolicy togs av stämman.

Riksförbundsstyrelsen reviderade vildsvinspolicyn så sent som i december 2017, baserat på de förändringar som skett och det arbete som LRF utfört i frågan. Därför är utgångspunkten i den nu beslutade policyn att stämmobeslutet genomförs genom justering och tillägg i policyn från 2017. 

Ändringarna innebär en skärpning av LRFs syn på vildsvin. Inriktningen är att stammen ska minimeras, för att minska skadorna så mycket att drabbade gårdars ekonomi kan förbättras.

LRF markerar också i policyn att vildsvin inte är en resurs i samhällsekonomisk mening. Kostnaderna i jordbruk, annan markanvändning och till följd av trafikolyckor med vildsvin är enligt LRF:s uppfattning större än det jaktliga värdet.

Läs hela policyn på lrf.se/vilt

LAND LANTBRUK: LRFs viltexpert: Tålamodet är slut

LÄS MER: Vildsvinens skador beräknas till drygt 1 miljard

LÄS MER: Filip, 20 år: Vildsvinsskadorna kostar mig 200 000 kronor om året.