I juni lanserade LRF Samköp ett eget elbolag. Hur har reaktionerna hos LRF-medlemmarna varit?
- Vilket gensvar! Många LRF-medlemmar känner sig lurade av de traditionella elbolagen, vi har hittat många konstiga och oskäliga avgifter, lockpriser och extrema uppsägningstider. Nu när vi försöker ändra på detta har vi fått väldigt mycket positiva kommentarer och många kunder.

Ni redan har nått ert mål för i år, hur kommer det sig att det har blivit sådan succé?

- Alla är beroende av el, och elbranschen är svår att förstå sig på. Det finns en frustration kring det. Vi har lyckats förmedla känslan av ilska som vi själva känt, och tack vare samarbeten inom LRF har vi kunnat prova och säkerställa att vi tänkt rätt under vägen. Vårt elpris är tydligt, ärligt och lägre än så gott som alla andra.

Hur stort kan det här bli?

- Antingen ändrar sig de andra aktörerna eller så kommer vi ha nästan alla elkunder i Sverige i framtiden. Oavsett vilket det blir har vi nått vårat mål. Vi gör inte detta för att tjäna pengar själva utan för att skap en mer rättvis elbransch för våra medlemmar.

Är det bara LRF-medlemmar som kan skriva på ert elavtal?

- Nej, alla som vill får bli kund hos oss. Vår ambition är att på sikt förbättra och sänka priset ytterligare för gröna näringarna och det går snabbare och bättre ju fler vi blir. Och får vi in tillräckligt många kunder kan vi påverka elbranschen ännu mer.

Varför ska man välja ert avtal?

- Har du ett rörligt elpris kommer du få ett bättre pris via oss. En analys av 400 medlemmar visar att mindre än 10 % har ett rörligt avtal som är bättre än vårt. Dessutom hjälper du oss i vårt arbete att förändra branscher och göra den bättre. Det viktigaste argumentet är att när vi får fler kunder kommer vi kunna sänka priserna ytterligare. På så vis gör vi tvärt om mot övriga aktörer som hela tiden strävar efter att höja priserna för sina befintliga kunder.

Hur har övriga elbolag reagerat på ert initiativ?

- Vi har märkt av både positiva och negativa reaktioner. Positivt är att Scandem, det elbolag vi samarbetade med tidigare, har börjat förtydliga sina fakturor i linje med oss. På den negativa sidan har vi hört om stora väletablerade elbolag som i princip skrämmer kunderna med påståenden som ”LRF Samköp kan väl ingenting om elbranschen, litar du verkligen på dem” och lögner som ”du måste räkna in medlemsavgiften i LRF när du jämför elpriset”. Det är tråkigt.

Jämför ditt elpris på el.lrfsamkop.se