Ett femtiotal ledamöter från hela Sverige deltog på stämman och valberedningens förslag - att minska antalet styrelseledamöter från nio till åtta - bifölls.

Styrelsens åtta ledamöter, som arbetar fram till nästa års riksstämma i mars 2019:

• Emilia Astrenius Widerström, Skaraborg, ordförande
• Simon Wancke, Jönköping, vice ordförande
• Marit Bohlin, Östergötland
• Annica Andersson, Skåne
• Annika Hägglund, Halland
• Erik Johansson, Norrbotten
• Hanna Johansson, Skaraborg
• Anton Öhrlund, Västernorrland

Land Lantbruk bevakade stämman. Läs deras rapport här.