Du kan lyssna på programmet i efterhand här. 

Några av frågorna som togs upp under intervjun var:

Kostnaden för torkan:
- Cirka 10 miljarder. Sveriges bönder får jobba 1-2 år gratis för att komma tillbaka till den nivå de hade innan sommaren. Extrastödet från regeringen på 1,2 miljarder räcker en liten bit. Vi är tacksamma för att beslutet gick fort men nu måste alla i hela kedjan hjälpas åt.

LÄS MER: Kock-uppropet gav resultat

EU-budgeten:
- Jordbrukspolitiken är en av få gemensamma budgetposter i EU. Medlemsländernas kulturbudgetar är större än jordbruksbudgeten. Den svenska positionen runt EU-budgeten och jordbrukspolitiken är så extrem att Sverige inte ens bjuds in till de informella mötena. Sveriges politiker har, sedan vi gick med i EU, varit ointresserade av jordbruksfrågor men vi har sett en ändring i attityden under de senaste två åren på grund av säkerhetsläget och att konsumenternas ökade intresse kring mat och klimat.

Sveriges bönder är företagare, men är de beroende av stöd?
- 15-17 procent av pengarna kommer från stödet. Det är en viktig grund när man lever på en volatil marknad.

Vad händer om jordbruksstödet försvinner?
- Då begränsas svenskt jordbruk till Skåne och slätterna i Västergötland och Östergötland. Jordbruksstödet garanterar ett öppet landskap,  biologisk mångfald, hög djurvälfärd, låg antibiotikaanvändning och ökad självförsörjningsgrad. 

LÄS MER: På lrf.se/cap  hittar du fördjupning i EU-frågan

Klimatet?
- 75 procent av västhusgaser kommer från fossila källor. Där måste vi fokusera och lösningen finns i skogen. Jordbruket står för 13 procent och vi vill förstås minska det också. Kött- och mjölkproduktionen har 60 procent lägre klimatavtryck i EU än i övriga världen och i Sverige är den 25 procent lägre än i EU. Sverige är bland de bästa av de bästa vad gäller klimateffektiv produktion. 

LÄS MER:lrf.se/klimat hittar du svaret på din klimatfråga

Dieselskatt?
- Sveriges bönder betalar i dag drygt 600 miljoner mer än de danska bönderna i enbart dieselskatt. Ska man höja dieselskatten så måste det finnas alternativ och det finns inte tillräckligt med alternativ i dag. Höjd dieselskatt gör inget för miljön, det försämrar bara konkurrenskraften.

LÄS MER:lrf.se/bioekonomi hittar du mer om energifrågan

LÄS MER: Lantbruk och VM dominerade sommarens nyheter