Det politiska läget är mycket ovisst efter söndagens val med två jämnstora politiska block och Sverigedemokraterna som tredje största parti.

– De gröna näringarna har ett starkt stöd både bland allmänhet och politiker. Våra frågor diskuterades mycket under valrörelsen, till följd av torka och bränder dominerade de till och med under en period mitt i sommaren. Helst skulle vi önska en stark regering med egen majoritet som har kraft att genomföra de reformer som vi önskar. Så ser det inte ut att bli och då får vi jobba med de alternativ som finns, kommenterar förbundsordförande Palle Borgström den politiska situationen. 

På onsdag kommer alla kvarvarande förtids- samt utlandsröster att räknas, men även efter det innebär valresultatet ett oklart parlamentariskt läge i Sverige. Bara ett mandat skiljer just nu mellan de rödgröna (144) och Alliansen (143).

- Det ser ut att bli en komplicerad process att bilda regering. Det viktigaste för en ny regering, oavsett utformning, är att den verkligen lever upp till de löften och förväntningar som nu finns om bättre villkor för jord- och skogsbruket. LRFs uppgift är att arbeta för att genomföra de reformer och förändringar som behövs för att de gröna näringarna ska kunna utnyttja sin potential och utveckla områden som rör klimatet och självförsörjningsgraden, säger Palle Borgström.

Sommarens stöd bäddar för goda förutsättningar

LRFs förbundsordförande bedömer att det starka stöd som under sommaren har visats upp för de gröna näringarna, även politiskt, bäddar för goda förutsättningarna att kunna genomföra de reformer i form av bättre konkurrensvillkor, som det svenska lantbruket behöver för att bli långsiktigt ekonomiskt och klimatmässigt stabilt och hållbart.

- Inom LRF fortsätter vårt opinionsarbete i de dagliga kontakterna med myndigheter och departement. Det handlar främst om den reformagenda med nio punkter som vi presenterade i en debattartikel nyligen. Vi har även presenterat en egen regeringsförklaring där vi visar att det gröna näringslivet kan skapa 50 000 jobb och ersätta fossilt bränsle med biobränsle fram till 2030, om vi får rätt regelförutsättningar som ökar vår konkurrenskraft i förhållande till övriga länders jordbruk.

LÄS MER: LRFs regeringsförklaring

Se även Thomas Bertilsson, näringspolitisk chef på LRF, besöka Ekonomi- och FinansNyheterna, EFN, för att diskutera valresultatet. Du kan se klippet här.