I somras fyllde den nationella livsmedelsstrategin ett år – ironiskt nog samma sommar som Sverige drabbats av den värsta torkan och det största skördebortfallet på mycket lång tid.

LRF gör några gånger per år en lägesrapport för hur arbetet med livsmedelsstrategin går framåt. Nu finns en ny rapport.  

Sammanfattning av läget:

Läs mer om arbetet på lrf.se/livsstrat

Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF, ger svar på 5 frågor om det fortsatta arbetet

1. Om det blir en ny regering, vad händer med livsmedelsstrategin?

- Riksdagen äger livsmedelsstrategin och regeringen äger handlingsplanen. En ny regeringen skulle kunna göra lite andra prioriteringar i den nya handlingsplanen, som ska gälla under kommande mandatperiod. I riksdagen sitter ju samma partier nu som före valet, och eftersom det var en mycket stabil majoritet i riksdagen för livsmedelsstrategin och de övergripande målen i riksdagsbeslutet 2017 så kommer nog dessa att ligga fast.

2. Vad är skillnaden mellan de övergripande målen och handlingsplanen?

- Man kan beskriva det som att regeringen i handlingsplanen kan sätta sin profil på hur de övergripande målen, om ökad livsmedelsproduktion och hänsyn till miljö och djurskydd, ska uppnås.

3. Vet du några frågor som varit uppe för diskussion till den nya handlingsplanen?

- Bland annat ville en majoritet i miljö- och jordbruksutskottet att regeringen skulle jobba mer med företagsvillkor, ge främjandeuppdrag till myndigheter och vara tydlig med att produktionen ska styras av konsumtionen och inte via statliga mål.

4. Har alla regioner en regional livsmedelsstrategi nu?

- Alla län jobbar med en strategi men är inte i samma fas. Vissa län har fattat beslut och jobbar nu med handlingsplaner. I andra län är strategin inte klubbad ännu.

5. Vad händer härnäst?

- Den förra regeringen gav Tillväxtverket och Jordbruksverket i uppdrag att under första halvåret 2019 ta fram underlag till en ny handlingsplan. Så en ny regering kommer att få tillgång till ett underlag från myndigheterna.

- LRF jobbar med att få in så mycket som möjligt av våra prioriteringar och synpunkter i nästa handlingsplan. Efter sommarens torka är det uppenbart att livsmedelsproduktionens lönsamhet måste stärkas och konkurrenskraft måste få ännu mer fokus.