LRF har arbetat intensivt med att stoppa EU-förslaget som i praktiken leder till att provtagning för sjukdomar som PRRS och paraturberkulos inte längre tillåts vid gränsen.

Bland annat har LRF Kötts ordförande Åsa Odell, i samarbete med andra organisationer, skrivit brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, debattartiklar i riksmedia och varit med i SVTs Rapport.
Resultatet blev att Sverige i sista minuten ändrade sig och röstade nej till förslaget. Vilket förstås gläder Åsa Odell, men EU röstade igenom förslaget.

Så vad händer nu?
- Vi har haft smittskyddskontroller sedan 1997 och det ska vi fortsätta med. Vi kommer fortsätta att jobba stenhårt med den här frågan och uppvakta såväl departement som myndigheter och den nya landsbygdsministern. Vi har utrotat de här sjukdomarna, men släpps smittade djur in i Sverige så är vårt 50-åriga arbete för djurvälfärd om intet, säger Åsa Odell.

LÄS MER: Så jobbar LRF med djuromsorg

Aase Tronstad, ämnesråd på Näringsdepartementet, kommenterar beslutet så här i ATL:
- Länder som är fria eller har utrotningsprogram kommer inte att kunna ställa krav vid införsel. Däremot kommer man att kunna ha nationella bestämmelser för att förhindra smittspridning men de får inte förhindra införsel.

"Sverige måste visa mod"

Här menar Åsa Odell att Sverige måste stå upp för såväl djur- som folkhälsan.
- Varken PRRS eller paraturberkulos smittar till människor. Men får vi in det bland våra grisar och nötkreatur så måste vi öka antibiotikaanvändningen. Och en ökad antibiotikaanvändning är det största hotet mot folkhälsan enligt FN.

LÄS MER: Sverige använder minst antibiotika i EU

- Vi är väldigt glada att Sverige lyssnade på oss och röstade nej. Men det är synd att inte andra länder har tagit till sig av vårt hårda och långvariga arbete. Nu måste Sverige visa mod och stå upp för vår goda djurhälsa. Självklart ska man ha respekt för EUs lagstiftning, men frågan är om någon är intresserad av att dra oss inför EU-domstolen för att vi har en god djurhälsa som vi vill skydda. Är det så får vi väl gå dit med stolthet och gott samvete, vi har inget att skämmas för, säger Åsa Odell.

Kan inte branschen reglera det här själv?
- Det är naivt att tro att tro att ett nationellt kontrollprogram kan ersätta nuvarande provtagning, det tyder på en bristande insikt i hur kontrollprogram faktiskt fungerar. Dessa har varit bra men är långsamma instrument för att utrota sjukdomar. Det är svårt att se hur de skulle kunna ge ett fungerande skydd för att inte smittor ska importeras. Kostnaderna och ansvaret vältras då också över på alla svenska djurbönder, i stället för de få som faktiskt importerar. I dag finns det inte något exempel från något land utan gränsskydd som lyckats förhindra en introduktion av PRRS och paratuberkulossmitta, så oddsen är dåliga.

Barnläkare stöttar LRF

- Frågan handlar inte ”bara” om djurens hälsa, utan är också en folkhälsofråga, eftersom djurhälsa och antibiotikaanvändning hänger intimt samman. Det har vi märkt på flera sätt, efter inslaget i Rapport fick jag till exempel ett vykort av en barnläkare som uppmuntrade LRF att fortsätta att arbeta i den här frågan. Att få brev från TV-tittare är ovanligt, men det visar hur viktigt hälso- och antibiotikafrågor är.

LÄS MER: Övriga LRF-framgångar 2018