I natt presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin rapport som visar att det fortfarande går att nå 1,5-gradersmålet, men det krävs snabba, långtgående och utan tidigare jämförbara förändringar i hela samhället.

Rapporten går inte in på vilka specifika åtgärder och förändringar som krävs för att klara maximalt 1,5 graders temperaturökning globalt, men kan ses som en viktig röst från det globala forskarsamhället att uppmärksamma att förändringen måste börja nu.

Naturvårdsverket har kommenterat att några huvudsakliga områden för Sveriges del är att tillverka järn och stål utan utsläpp, ställa om cementindustrin (som står för 5 procent av Sveriges utsläpp), komma igång med insamling och lagring av koldioxid, driva på elektrifieringen av fordonsflottan samt ställa om byggsektorn. Naturvårdsverket pekar också på att Sverige kan vara modelland och visa på ledande exempel, men att det är politiken som avgör.

Men Sverige kan ha en mycket större roll än så. För genom att byta ut fossil råvara mot förnybar biomassa kan det gröna näringslivet göra stor skillnad för hela samhället. 

LÄS MER: Så kan Sveriges bönder fixa en fossilfri framtid

- När effekterna av klimatförändringarna slår till, är det bönder över hela världen som drabbas först. Att klara 1.5 gradersmålet är avgörande för oss alla och det är därför hoppfullt att en samlad forskarkår pekar på att det är möjligt om vi bara startar nu. Det gröna näringslivet i Sverige har alla förutsättningar att medverka i omställningen om långsiktiga politiska spelregler ges, säger LRFs Hilda Runsten, tf enhetschef för Energiföretagande och miljö. 

För dig som vill veta mer!

Hur jobbar LRF kring framtidens klimatfrågor? Gå in på lrf.se/klimat så får du svar på dina vanligaste frågor.