Vad har hänt?

För ett år sedan sammanställde EU en enkät  bland EUs medborgare om jordbruksstödet. Där framkom det att majoriteten av de 58 000 svaranden anser att jordbrukarens position i livsmedelskedjan måste stärkas.

Varför stack den frågan ut?

Bondens andel av konsumentkronan, alltså andelen av varans pris, har under flera år sjunkit i såväl Sverige som i övriga EU. 

Vad har EU gjort?

EU-kommissionen har nu lagt fram ett förslag som ska stärka bönderna i livsmedelskedjan. Det tycker LRF är bra och och ett snabbt beslut behövs då en rad andra faktorer kring EUs budget, Brexit samt årets extrema väderlek sätter mycket hård press på jordbrukets och livsmedelsproduktionens ekonomi. 

På torsdag sker en extra omröstning i frågan och förslaget riskerar att stoppas. Varför?

Handeln och djurrättsorganisationer har uppfattat en del av ändringsförslagen i Europaparlamentet som att de skulle begränsa företag från att kräva bättre djur- och miljöhållning från bönderna. Men det stämmer inte. Förslaget är att handeln inte kan kräva bättre miljö- och djurhållning om de inte är beredda att betala producenten (bonden) för de ökade omkostnader som detta innebär.

Handeln och djurrättsorganisationerna har alltså missförstått EU-förslaget?

Ja, det kan man säga. LRF jobbar metodiskt och långsiktigt med bättre djur- och miljökrav. Men handeln och djurrättsorganisationerna måste inse att fortsatt höga eller ökande djur- och miljökrav innebär mycket stora investeringar för den enskilda bonden. Och den kostnaden måste handeln vara med att betala för.

Inte minst sommarens torka har visat hur små ekonomiska marginaler bönderna redan har. Handelns försäljning gick trots torkan mycket starkt samtidigt som svenskt lantbruk genomgick sin egen börskrasch. Det är inte långsiktigt hållbart, därför är det viktigt att bondens ekonomiska möjligheter stärks så att både konsument, handel och bönder kan finansiera en fortsatt god djuromsorg.

Så vad gör LRF i frågan?

Vi har skickat ett brev till EU-parlamentarikerna för att förklara vikten av att rösta igenom förslaget. Om inte bonden får ekonomi i sin verksamhet har vi inga bönder kvar. Och utan bönder så finns det ingen mat på bordet.

LÄS MER: Bondens del av matkronan har sjunkit de senaste 20 åren

För dig som vill veta mer!

Livsmedelsföretagens VD Rasmus Bäckstedt: Handelns agerande försvagar förtroendet för EU