- Det känns riktigt bra. Växtodlingen utgör ju grunden till all jordbruksproduktion och det är viktigt att vi har en strategi för framtiden, säger LRF Växtodlings ordförande Carl-David Trozelli.

Ökad lönsamhet, bättre samarbeten inom det gröna näringslivet och ökad satsning på innovation och digitalisering. Det är några av huvudpunkterna i LRF Växtodlings handlingsplan.

Gediget analysarbete

- Vi har jobbat i ett år med handlingsplanen. Det ligger ett gediget analysarbete bakom denna som våra tjänstemän på LRF tagit fram i samarbete med delegationen. Det känns oerhört positivt att nu få skrida till verket med handlingsplanen. Nu kan vi jobba ännu mer målinriktat och strategiskt in i framtiden. Vi beslutade om handlingsplanen i somras i Växtodlingsdelegationen och nu när vi har lagt fram den för LRFs riksförbundsstyrelse kan vi börja agera fullt ut, säger Carl-David Trozelli.

Svenskt jordbruk ett föredöme

Att handlingsplanen kommer just nu är också ett tecken i tiden. Sällan har det pratats så mycket om framtidens digitala jordbruk, effektivisering i hela livsmedelskedjan och dessutom har klimatfrågan gjort att allt fler vill äta svensk-vegetariskt och köra på biodrivmedel.

- Svenskt jordbruk är ett föredöme för andra länder. Vi har redan ökat skördarna och minskat klimatavtrycket, vilket sommarens OECD-rapport också påvisade. Men med exempelvis precisionsodling hoppas vi att vi kan effektivisera arbetet än mer, säger Carl-David.

Öka resurser till forskning och innovation

Det är där digitaliseringen, eller Internet of Things, kommer in. I handlingsplanen är en av punkterna att öka resurserna till forskning och innovation som är en av tre pelare i handlingsplanens gyllene fokustriangel. De övriga två är näringspolitik och företagsutveckling.

- Vi vill ha enklare regler, bättre samarbete med myndigheter och öka tillväxten för våra företagare. Det är viktigt, vi drabbades ju också hårt av torkan och det är inte hållbart att i längden jobba med för små marginaler, säger Carl-David Trozelli.

Ökat samarbete är nyckeln

Målsättningen är att det reala produktionsvärdet ska växa med tre procent per år i primärledet. Nyckeln till framgång är ökat samarbete inom det gröna näringslivet, med livsmedelsindustrin och i förlängningen även utanför den innersta cirkeln.
- Den nyss startade Sweden Food Arena samt växtförädlingssatsningen Grogrund är en bra start, säger Carl-David.

Handlingsplanen i korthet

Målet för handlingsplanen i 5 punkter
1. Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet.
2. Politiska beslut ska innebära ökad konkurrenskraft eller färre regler.
3. Fler konsumenter ska välja produkter från svensk växtodling.
4. Allmänheten ska se nyttan av svensk växtodling.
5. Resurser till forskning och innovation (FoI) ska öka i syfte att öka värdet på svenska växtodlingsprodukter.

Dessa 5 områden prioriteras
1. Hållbar intensifiering av svensk växtodling (fokus på insatsvaror, växtförädling och kvalité, digitalisering).
2. Mer marknadsfokus – Prove & Improve (export, ursprungsmärkning, offentlig upphandling mm).
3. Ökad attraktionskraft för växtodlingsbranschen. (Jobba Grönt).
4. Bättre samverkan (myndigheter, andra branscher,
industri och livsmedelskedjan, inom LRF).
5. Mer innovativ livsmedelskedja.

Här kan du se hela handlingsplanen i ppt-format.