– Slutsatsen är entydig. Om du vill minska dina klimatfotavtryck ska du välja att äta svensk mat, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Forskningsprogrammet PRINCE  är den mest omfattande och detaljerade beräkningen av den svenska konsumtionens miljöpåverkan som hittills genomförts.

Rapporten presenterar nya mätmetoder för den miljöpåverkan som svenskarnas privata och offentliga konsumtion medför samt svenska investeringar både i Sverige och i övriga länder där produkterna tillverkas.

Minst 2/3 av utsläppen sker utomlands

Två tredjedelar eller mer av utsläppen från svensk konsumtion av mat, transporter, boende och investeringar i bygg- och anläggningsverksamheter sker utomlands.

LÄS MER: Klimatforskaren väljer svenskt för planetens hälsa 

Rapporten visar tydligt att svenska konsumenter lätt kan minska sitt klimatfotavtryck genom att välja svenska livsmedel istället för importerade. Den svenska livsmedelsproduktionen, både vad gäller frukt, grönsaker, växtodling och djuruppfödning, påverkar miljö- och klimat i betydligt mindre utsträckning än internationell livsmedelsproduktion.

LÄS MER: Svenska bönor vinnare i vegetarisk trend

Siffror i korthet

Drygt 60 procent av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker genom livsmedel som produceras utomlands. 

83 procent av fotavtrycket för användning av antibiotika i djuruppfödning orsakat av svensk matkonsumtion sker utomlands.

97 procent av insekticiderna75 procent av herbiciderna och 88 procent av fungiciderna för produktionen av svenskarnas mat används i utländsk jordbruksproduktion. 

Utländska bekämpningsmedel dominerar

Den utländska användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket är med andra ord totalt dominerande i produktionen av livsmedel till svenska konsumenter.

Frukt och grönsaker producerade utomlands är enligt PRINCE den produktgrupp som betyder mest för den totala användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket.

– Det här är ett viktigt bevis på att det svenska lantbruket har kommit väldigt långt i arbetet med en hållbar matproduktion, som både minskar klimat- och miljöavtryck. Det stärker oss ytterligare när vi levererar våra svensktillverkade livsmedel till konsumenterna, säger Palle Borgström.

För dig som vill veta mer!

OECD-rapport: Sverige ett av få länder som ökat produktionen men minskat klimatavtrycket

SLU-rapport: Sveriges bönder bäst i kampen mot övergödning

FAKTA: 17 saker du borde veta om svensk mat

HALLOWEEN: Rekordår för svenska pumpor