Jobben finns inom matproduktionen, det vill säga allt ifrån råvaruproduktion i form av jordbruk och trädgård, till förädling som bagerier och mejerier. Inom fem år beräknas 59 000 nya jobb skapas, men redan inom ett år behöver företagen rekrytera 42 000 nya medarbetare, visar rapporten ”Arbetskrafts- och kompetensstudie inom livsmedelssektorn 2018”. Studiens syfte var att se vilka behov av arbetskraft landets livsmedelsproduktion har, och bottnar i Sveriges livsmedelsstrategi som säger att produktionen av mat i landet måste öka.

Redan i dag heltidssysselsätts 117 000 personer i Sverige inom matproduktion. Totalt omsätter jordbruket 65 miljarder kronor per år och livsmedelsindustrin 177 miljarder kronor, enligt rapporten. Bara lönerna för de 59 000 nya jobben skapar ytterligare intäkter till samhället om närmare 9 miljarder kronor, visar beräkningar gjorda av LRF.

Jobben finns i hela landet

– Livsmedelsproduktionen med jordbruk, trädgård och -industrier är viktig för Sverige av flera skäl. Dels förses befolkningen med mat, dels bidrar sektorn med mycket pengar till landets ekonomi, och det viktigaste av allt, jobben finns verkligen i hela landet. Utmaningen för företagen är att hitta rätt kompetens, säger Anders Källström, vd och koncernchef, Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

LÄS MER:lrf.se/livsstrat finns allt kring livsmedelsstrategin.

– Livsmedelsföretagen har ett stort behov av att rekrytera för att kunna öka produktionen. Samtidigt avstår drygt vartannat företag från att rekrytera på grund av svårigheter att hitta rätt kompetens. Att hjälpa duktiga personer hitta vägar in i livsmedelsbranschen så att företagen får den kompetens de behöver är avgörande för svensk livsmedelsproduktion, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Behöver anställa

De många nya jobben som skapas inom matproduktion ger en hög efterfrågan på personal, till exempel uppges nio av tio trädgårdsmästare ha svårt att hitta arbetskraft. En företagare som är på gång att anställa, är Magdalena Hermelin, grönsaksodlare och entreprenör i Östergötland.

– Eftersom vi gör allt manuellt så behöver vi mycket arbetskraft. Vi har två kriterier för att anställa: man måste vilja jobba och vara pigg och glad. Ibland känns det som om tillgången och efterfrågan inte alltid matchas på arbetsmarknaden. För att vi företagare inom det gröna näringslivet ska bli mer attraktiva som arbetsgivare krävs att vi ännu mer visar vilken potential som finns i yrkena i matproduktionen, säger Magdalena Hermelin.

LÄS MER: LRF satsar på ökad integration

För dig som vill veta mer!

LRF.se/detgronanaringslivet: Jordbruket ger fler jobb än näringslivet

LRF.se/jobben: Detta krävs av politikerna

*Siffrorna uppdaterade den 3 oktober 2018.