Inom ett år behövs 42 000 nya medarbetare inom produktionen av mat. På fem års sikt handlar det om hela 59 000 nya arbetstillfällen. Det var ett av budskapen i den nya rapporten ”Arbetskrafts- och kompetensstudie inom livsmedelssektorn 2018”, signerad Lantbrukarnas riksförbund, ett antal branscher i livsmedelssektorn och Livsmedelsföretagen.

"Prata direkt med ungdomarna"

I första delen av seminariet medverkade representanter från både företag, politik och utbildningsväsende: Alvar Kårfors, vd Orto novo, Jesper Långström, utbildningsansvarig Sveriges bagare och konditorer, Kristina Yngwe (C), ny ordförande miljö- och jordbruksutskottet, Stina Bergström (Mp), tidigare riksdagsledamot och Erik Fahlbeck, vice rektor SLU. Ett område som de samlades kring var hur de unga ska söka sig till utbildningar och yrken inom matproduktion. Sista ordet i panelsamtalet gick till Stina Bergström, som sa:

– Jag tycker att vi ska gå ut och prata direkt med ungdomarna, vad de skulle vilja ha för att söka de här jobben. Vad är viktigt för dem? Är det lägre löner, nej det tror jag inte, är det något i arbetsförhållanden, vad är det, liksom?

"Borde gå att fixa"

Seminariet avrundades med att Anders Johannesson, projektledare LRF, Joel Andersson, projektansvarig inom kompetensförsörjning Livsmedelsföretagen och Jan Andersson, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen gav sin syn.

Anders Johannesson:

– Det finns en jättestor efterfrågan på arbetskraft, 42 000 redan nästa år. Och då kan man tycka att med 340000–350 000 arbetslösa så det borde gå att fixa. 

Se sändningen i efterhand via LRFs Facebook.