Jordbruksverkets presenterar två olika stödmodeller som regeringen får välja mellan, men förordar själva förslaget kring återbetalningen av dieselskatten.

– LRF håller med Jordbruksverket om val av förstahandsalternativ, det vill säga en förstärkt restitution av dieselskatten för 2018. Det ger en hygglig träffsäkerhet och är  enkelt att administrera eftersom Skatteverkets ordinarie rutiner för återbetalning av skatt kan användas, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Viktigt med snabb hantering

Nu är det viktigt att övergångsregeringen ombesörjer en snabb hantering av Jordbruksverkets förslag så att riksdagen kan lämna klartecken och därmed möjliggöra en utbetalning i rimlig tid under inledningen av 2019.

- LRF tycker det är bra att huvudalternativet med att återbetalningen av skatt på diesel kombineras med särskilda belopp till sektorer som har svårt att dra nytta av återbetalningsmodellen. Jordbruksverket föreslår här sektorerna ägg, fågel och frilandsgrönsaker. I kontakterna med Jordbruksverket har LRF pekat på att även hästnäringen påverkats av årets extrema torka liksom trädgårdsnäringen i sin helhet avslutar Palle Borgström.

Dieselskatten är en miljardnota 

– Det är bra att förslagen för stödpaket två nu är presenterade. Trots att en ny regering inte är på plats så är det väldigt viktigt i lantbrukets pressade läge att stödpaketet kommer jordbruket till del utan förseningar, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Kostnaden för drivmedel i jordbruket har ökat kraftigt 2018 på grund av höga dieselpriser och extra maskinarbete. Till exempel betalar Sveriges bönder drygt 600 miljoner mer i dieselskatt än sina danska kollegor. 

LÄS MER: Måndag den 5 november sista dagen att ansöka om stöd 1

För dig som vill veta mer!

Hur jobbar LRF näringspolitiskt? LRFs enhetschef för näringspolitiska arbetet, Thomas Bertilsson, förklarar här.