Vid svenska biogasanläggningar producerades under 2017 även 2,7 miljoner ton näringsrik rötrest, där 83 procent (2,2 miljoner ton) användes som miljövänligt gödningsmedel i svenskt jordbruk. Det ersatte därmed stora mängder utsläppsintensiv mineralgödsel.

– Det finns med andra ord en stor och outnyttjad potential. Genom att röta gödsel blir klimatnyttan dubbel eftersom metanutsläppet från gödselhanteringen minskar. Biogasen kan ersätta fossila bränslen och rötresten blir ett utmärkt biogödsel. Ur ett livscykelperspektiv så är det till och med bättre att köra en gasbil på biogas från gödsel än att välja en elbil, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

–  Användningsmålet på 15 terawattimmar till 2030, som vi sätter upp i vårt förslag på nationell biogasstrategi, är fullt realiserbart. Men för att nå dit krävs en rad åtgärder som undanröjer hinder, samt stimulerar produktion och efterfrågan, säger Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige i pressmeddelandet.

Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige anser att rätt förutsättningar måste till för att svensk biogasproduktion ska få fart.

– Biogasproduktionen har potential att öka snabbt med rätt förutsättningar. En ökad svensk produktion skulle vara en ren vinst för miljön och för samhället. Trots en ökad medvetenhet om biogasens många samhällsnyttor och ökat intresse från användarna lyfter inte biogasproduktionen i Sverige. Det beror på en tuff konkurrenssituation med dubbelsubventionerad, importerad biogas, tillsammans med avsaknad av långsiktigt stabila villkor. Det är viktigt att den svenska biogasen är konkurrenskraftig, inte minst med tanke på de nya kraven om obligatorisk matavfallsinsamling som införs från och med 2021, säger Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige.

LÄS MER: Fakta om biogasproduktion

För dig som vill veta mer!

lrf.se/bioekonomi har vi samlat allt om biobaserad ekonomi och drivmedel.

Läs LRFs omvärldsanalys om Vägen till hållbara transporter som handlar om elfordon och dess påverkan för det gröna näringslivet.