LRF och SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, har under den senaste tiden intensifierat sina möten. Anledningen är att de båda vill hjälpa till med att få fart på den svenska livsmedelsinnovationen.

Den innovationslusta som Sverige är världskänt för, bland annat ligger vi tvåa - efter Sydkorea - i Bloombergs innovationsranking, har inte nått livsmedelskedjan. Det har bland annat konsultföretaget Macklean och innovationsstrategen på KTH Innovation, Donnie Lygonis påpekat. Senast på Agfos frukostmöte nyligen. 

LÄS MER: 6 innovativa bönder

- Ett sätt att klättra i rankingen är en nära kontakt mellan akademi och bransch, säger LRFs forskningsansvarige Wictoria Bondesson som var en av LRFs representanter på mötet med SLU.

Vill fördubbla antalet studenter

SLU har ett mål att fördubbla antalet studentplatser till 2030, bland annat vill de starta ingenjörsutbildningar.

Diskussionerna mellan SLUs rektorer och LRFs delegation bestod bland annat om SLUs utbildningar, Sweden Food Arena, uppföljning av #metoo och det nybildade växtförädlingscentrumet Grogrund.

- Vi ska fortsätta hålla tät kontakt. Nästa träff blir under våren, troligen i mars, säger Wictoria som också sitter som ledamot i RISEs forskningsråd.

Viktigt med god relation 

- Det är superviktigt att vi är med här också. Universitet och forskningsinstitut har olika styrkor och syften, och det gröna näringslivet måste ha god relation med flera universitet och institut för att driva branschens utveckling framåt. Jag har förresten ett möte med RISEs forskningsråd i dag. Då ska vi bland annat prata om innovationer kring energi och biobaserad ekonomi.

LÄS MER: LRF-expert en av de aderton

För dig som vill veta mer!

lrf.se/bioekonomi hittar du allt kring framtidens fossilfria samhälle

lrf.se/forskning-och-framtid kan du läsa om framtidens bonde. Allt från IoT till utbildningar och nya odlingssätt.

Sveriges bönder har en nyckelroll i klimatarbetet.