Nyligen kom EU med en uppdaterad strategi för bioekonomi där fokus låg på innovationer och ökad cirkularitet. 100 miljoner euro, cirka 1 miljard svenska kronor, ska satsas på innovativa projekt som ska ut på marknaden.

 Det kan handla om vad man gör av restprodukter som vassle, halm eller biogas, säger LRFs expert Kjell Ivarsson som är medlem i EUs bioekonomipanel och är mycket positiv till EU-satsningen.

 Sverige har en stor potential, inte minst genom den nyss antagna livsmedelsstrategin som går ut på att vi ska producera mer livsmedel. Producerar vi mer, skapas mer restprodukter och det ger utrymme för innovationer och nya produkter. Sveriges mål att öka graden av självförsörjning av energi och gödsel går ju också rätt in i denna satsning, säger Kjell Ivarsson.

Sverige är ett föredöme

Sverige och Norden är föredömen i dessa frågor. Det lyfte bland annat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht när den nordiska strategin för bioekonomi antogs i Haparanda i somras.

 Norden har en värdefull och relativt unik plats i världen – en plats som innebär många möjligheter och ett stort ansvar att bidra till den nödvändiga övergången till hållbara samhällen och att utveckla nya biobaserade tekniker och lösningar som bidrar till en hållbarare framtid. Den nordiska bioekonomistrategin ger oss en riktning som kan bidra till att de nordiska länderna tillsammans kan bli ledande i flera bioekonomiska värdekedjor med utgångspunkt från såväl land som vatten och återvinning, sa Sven-Erik Bucht.

Målet: 1 miljon nya gröna jobb

EUs syfte med miljardsatsningen är att skapa en miljon gröna jobb i EU till 2030 på ett klimatmässigt hållbart sätt.

– Strategin är bra men är fortfarande i en utredningsfas. Nu vill vi se ett tydligare åtgärdspaket och att EU-kommission samlar alla sina direktorat kring denna fråga så att det blir ett ökat samarbete. Det måste bli verkstad helt enkelt, säger Kjell Ivarsson som nästa vecka ska på en bioekonomikonferens i Bryssel där denna fråga ska diskuteras.

För dig som vill veta mer!

lrf.se/bioekonomi har vi samlat allt material kring bioenergi och bioekonomi.

lrf.se/forskning-och-framtid kan du läsa om framtidens bonde, framtidens jobb och få tips om innovativa lösningar.

lrf.se/livsstrat har vi samlat allt kring den nationella livsmedelsstrategin och Sveriges självförsörjningsgrad.