Kraftfull! Det är känslan som växer i mig när jag hör att vi måste öka takten och minska klimatutsläppen radikalt. Jag är ung och jag arbetar med Sveriges mäktigaste ekosystem; jordbruksmarken och skogen som ger oss mat och trä.

Där finns knutar att lösa men där finns också lösningarna – om vi vågar kombinera begreppen bruka och bevara och tar oss tid att lyssna på varandra.

---

Jag vill därför skapa en gemensam plattform för unga, med start de närmaste månaderna. Där vill jag att vi lyssnar klart på varandras kunskap och förklaringar och vågar tro att trots olika vägar framåt så har var och en goda intentioner. Med en gemensam plattform kan vi samarbeta, få fram nya idéer och påverka politiken.

Jag vill också att vi flyttar fokus från global till nationell nivå. Många granskningar och mycket information som sprids kommer från andra länder. Det gör att många i Sverige får en förvrängd bild av hur odling, miljöarbete och djurhållning går till här.

Det är dags för ett öppet samtalsklimat där vi unga från organisationer, företag och politiska partier, influensers och andra smarta tyckare och tänkare samlar kraft för att minska klimatpåverkan.

Det skriver LRF Ungdomens ordförande Emilia Widerström Astrenius i en debattartikel i Aftonbladet.