Enligt LRF skulle en minskad jordbruksbudget medföra flera risker för livsmedelsproduktionen i Sverige:

  • Det är problematiskt att CAPs budget minskas samtidigt som det politiken förväntas leverera snarare ökar.
  • De konkreta förenklingsförslagen är sammantaget få i kommissionens förslag. Därför blir det viktigt att den nationella CAP-plan som ska utarbetas av regeringen och Jordbruksverket har en tydlig inriktning mot förenklingar.
  • Den svenska livsmedelsstrategins övergripande mål om ökad inhemsk produktion ska vara riktmärke för tillämpningen av CAP i Sverige.
  • Som utgångspunkt för förenklingar, snabb handläggning och utbetalningar lyfter LRF även fram den nya svenska förvaltningslagen (1/7 2018) som fokuserar på effektiv myndighetsutövning.

Just nu är tidsschemat i CAP-frågan följande:

  • Kommissionens förslag presenterades 1 juni 2018.
  • EU-parlamentarikerna jobbar under hösten med sina ändringsförslag.
  • Slutliga förhandlingar på EU-nivå kommer sannolikt att ske efter 2019 års EU-val.
  • Ny EU-budget och nya CAP-regler ska vara på plats 2021 men i fråga om regelverken förutsätter detta snabba förhandlingar!

Här kan du läsa LRFs sammanställda synpunkter om CAP-förslagen.

LÄS MER: Löften om enklare jordbrukspolitik i EU infriades inte