Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Norge, Island och Finland har redan en strategi för bioekonomi.

Men Sverige, och övriga EU-länder, saknar det. Något som det måste bli ändring på inför den nya CAP-perioden.

-  Det kommer att krävas en bioekonomistrategi av varje medlemsstat inför nästa sjuårsperiod av EUs jordbrukspolitik, sa EUs jordbrukskommissionär under en konferens som bland annat handlade om framtida CAP.

LÄS MER: Så jobbar LRF med bioekonomin

Phil Hogan nämnde särskilt betydelsen av jord- och skogsbruket och nya innovationer för mat, energi och biomaterial. All odling och alla djur ger restprodukter som kan förädlas med mer innovation än idag och ge bättre inkomster till näringen. Om Hogan lyckas med att knyta ihop jordbrukspolitiken med nationella strategier för bioekonomi, kommer det ge en skjuts åt hela politikområdet. 

- För svensk del kan Livsmedelsstrategin ge draghjälp åt en kommande strategi för bioekonomi, I båda fallen handlar det om att producera mer, minska krångel med regler och villkor med ett understöd av med mer forskning och innovation, säger Kjell Ivarsson, expert på LRF.

LÄS MER: Så jobbar LRF med livsmedelsstrategin

- En mer långsiktig strategi skulle kunna ge lite mer stabilitet åt marknaden för nya produkter. Ett exempel på en svajig marknad är den för biodrivmedel, där vi har hoppat mellan satsningar på etanol, biogas, biodiesel och nu allt fler eldrivna fordon, fortsätter Kjell Ivarsson.  

- Gällande skogen skulle en strategi för bioekonomi kunna ge draghjälp åt det nationella skogsprogrammet. Dess vision handlar just om att skogen ska bidra till en växande bioekonomi, men mer verkstad behövs.

LÄS MER: Nationella skogsprogrammet missar bioekonomin

Alla länder i Öst- och Centraleuropa är fortfarande avvaktande, men de tar egna initiativ för att komma igång på egna villkor, och BioEast är ett av dem. 

För dig som vill veta mer!

Nyligen aviserade EU att de ska satsa 1 miljard svenska kronor på bioekonomi. Ett besked LRF är positivt till.

De två senaste numren av LRFs Omvärldsanalys handlar om de gröna affärsmöjligheterna i textilbranschen och om hållbara transporter. Är elfordon verkligen så miljösmarta? Ladda ner båda analyserna i pdf-format här.

Minska regelkrånglet och 8 andra LRF-tips till politikerna.