Lennart Nilsson, ledamot förbundsstyrelsen och Lars-Erik Lundkvist, expert konkurrensvillkor och regelförenklingar rapporterade från Phil Hogans anförande om CAP samt om diskussionen gällande miljö och matproduktion.

När det gäller framtida CAP så återstår viktiga förhandlingar mellan politikerna i parlamentet. Den frågan som fortfarande är öppen är hur man ska förenkla jordbrukspolitiken ytterligare.

Viktigt att LRF och svenska myndigheterna arbetar för enklare stödmodell

Även om ambitionen för förenklingar finns så innebär en del förslag ytterligare pålagor. Ett exempel är capping som innebär ett tak för stödet och reduktion för arbetskostnader.

- Det fönster som finns nu är att de skickar tillbaka uppgifter till medlemsländerna som ska försöka förenkla. Det blir då ett viktigt jobb för LRF och de svenska myndigheterna att utarbeta vad vi tycker är en enklare stödmodell som svenska bönder kan dra nytta av, säger Lars-Erik Lundkvist.

Ett tydligt besked som gavs var att gårdsstödet står starkt, något som LRF tryckt på.

Lantbruket en lösning på många utmaningar

I en paneldebatt om jordbrukspolitiken och miljöfrågor medverkade bland annat en representant från WWF som lanserade idén om att direktstöden ska tas bort och ersättas av miljöprogram. Det blev mycket diskussioner om detta, men WWF fick inget direkt gehör.

- Det blir ett problem när man vill koppla isär livsmedelsproduktion och miljö, men de hänger ihop, säger Lars-Erik Lundkvist.

- Phil Hogan tryckte på att man inte ska se på bönderna och lantbruket som ett problem, utan som en lösning på många av framtidens utmaningar, säger Lennart Nilsson.

Viltskador ett gemensamt problem

Ett annat ämne som avhandlades var vilt- och rovdjur. Det blev tydligt att vi har mycket gemensamt med de övriga EU-länderna, alla har problem med viltskador och det kostar allt mer.

- Det jag tar med mig är att vi har ett gemensamt problem och att jordbruksorganisationerna runt om i Europa blir allt mer arga. Det hjälper oss om vi kan ha en gemensam front i det här, då kan vi komma längre, säger Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på LRF.

- Om både fransmän, tyskar och svenskar tycker samma sak så betyder det mer än om bara svenskar tycker en viss sak.