Tack vare bland annat den beslutade nationella livsmedelsstrategin ska livsmedelsproduktionen öka. Redan i dag heltidssysselsätts 117 000 personer i Sverige inom matproduktion. Totalt omsätter jordbruket 65 miljarder kronor per år och livsmedelsindustrin 177 miljarder kronor, enligt rapporten. Bara lönerna för de 59 000 nya jobben skapar ytterligare intäkter till samhället om närmare 9 miljarder kronor, visar beräkningar gjorda av LRF.

Seminariet hålls på Arbetsförmedlingen City på Tunnelgatan 3 i Stockholm, men LRF livesänder det alltså på sin facebook-sida klockan 1213.

Medverkande i seminariet är: 
Alvar Kårfors, vd Orto novo
Jesper Långström, utbildningsansvarig Sveriges bagare och konditorer
Kristina Yngwe (C), ny ordförande miljö- och jordbruksutskottet
Stina Bergström (Mp), tidigare riksdagsledamot
Erik Fahlbeck, vice rektor SLU
Anders Johannesson, projektledare LRF
Joel Andersson, projektansvarig inom kompetensförsörjning Livsmedelsföretagen
Jan Andersson, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen

Läs mer om projektet här