Nomor erbjuder skadedjurskontroll och bekämpning i hela Sverige.

LRF Samköp har ett avtal med Nomor som erbjuder medlemmar i LRF rabatt. Rabatten är i snitt 12% procent mot ordinarie prislista. Ett avtal med skadedjursbekämpning har länge varit efterfrågat bland LRFs medlemmar då kostnaden för detta har ökat för många.

- De senaste åren har kostnaden för att bekämpa råttor ökat kraftigt för många medlemmar och det är därför glädjande att Samköp och Nomor har tagit fram ett avtal, säger LRFs expert Johanna Eén, som arbetar med frågan om råttbekämpning.

Eftersom förutsättningarna varierar och är unik för varje plats så gör Nomor en kostnadsfri besiktning som ligger till grund till ett prisförslag.

För att kontakta Nomor kan medlemmar ringa ett dedikerat telefonnummer till Nomor: 08-594 826 60 eller till e-post: lrf@nomor.se.
Läs mer: lrf.se/nomor