Workshopen genomfördes i form av en simulering, där deltagarna ställdes inför realistiska utmaningar och själva agerade och fick på så sätt ”trycktesta” sig själva och sina organisationer – hur hanterar de frågor kring #metoo och sexuella trakasserier idag?

På workshopen deltog HR-chefer, VD:ar, styrelseordförande och andra från bland annat LRF, Södra skogsägarna, Landshypotek, Lantmännen, Norrskog, LRF Ungdomen och Norra skogsägarna. Syftet med workshopen var att stärka det gröna näringslivet, för att ta tillvara berättelserna och motverka att nya händelser sker.

Petra Pilawa, ansvarig för LRFs Jämställdhetsakademi.

Petra Pilawa, ansvarig för LRFs Jämställdhetsakademi, hur gick #metoo-testen till?

- Deltagarna utsattes för olika dilemman och fiktiva händelser, under tidspress. De fick helt enkelt öva sig på händelser som skulle kunna uppstå, för att kunna agera och se till att rutiner finns på plats när det verkligen händer.

Hur var reaktionerna?
- Deltagarna tyckte att det var väldigt bra och nyttigt att få just öva på hanteringen av dessa frågor. Det blev som en brandövning för sexuella trakasserier som en av deltagarna uttryckte det. Alla var överens om att det är väldigt viktigt för hela det gröna näringslivet att vi har nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp.

Hur går ni vidare med detta i framtiden?
- Jämställdhetsakademin fortsätter att arbeta med både jämställdhetsfrågor inom det gröna näringslivet och med frågor om #metoo. Nu närmast ska vi ta fram ett digitalt verktyg tillsammans med företaget GoEqual, med redskap för hur organisationer och företag inom det gröna näringslivet kan öka kunskapen om jämställdhet och arbeta för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp.

Övningarna utgick från händelser från de #metoo-berättelser som är samlade i LRF Jämställdhetsakademins rapport som finns att ta del av här.