- Strategin är välkommen, Europa behöver ta krafttag för att vi ska nå Parisavtalets mål och möta klimatutmaningen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström. Det är bra att kommissionen är tydliga med att skogs- och jordbruket har en nyckelroll för att nå målet om ett klimatneutralt EU till 2050.

Minskade utsläpp med ökad produktion

Sedan 1990 har Europas jordbrukare lyckats minska utsläppen med mer än 20 procent och samtidigt öka produktionen, något som även lyfts upp i rapporten. Det finns stora möjligheter inom EU att producera mer mat, foder och fiber på ett resurseffektivt sätt.

LÄS MER: LRF positiv till EUs miljardsatsning på bioekonomi

I rapporten lyfter Europakommissionen sju strategiska områden för att nå klimatneutralitet, där bioekonomi och ökad kolinbindning i skog och mark är ett av dem. Biomassa beskrivs som en central del i omställningen.

LÄS MER: "Sveriges bönder ligger i framkant i EU"

- Europa har visat att det går att öka produktionen samtidigt som utsläppen minskar. Att upprätthålla en hög och konstant tillväxt av de europeiska skogarna genom aktiv hållbar skogsskötsel är en nyckel i klimatarbetet, säger Palle Borgström.

Från kol svart till grönt

Kommissionens vice-ordförande Maroš Šefčovič menar att minskade utsläpp måste gå hand i hand med välstånd och att ingen europeisk region får lämnas på efterkälken.

Klokt använd kan denna strategi vara en möjlighet för hela EU och för den gröna sektorn både på landsbygden och i städerna. De flesta förnybara råvarorna kommer från landsbygden, så genom att flytta från svart kol till grönt kan vi få en socialt rättvis omställning.

Glöm inte djurens roll

Även den europeiska bondeorganisationen Copa Cogeca är positiva till förslaget i stort och det faktum att skogs- och jordbruk pekas ut som de viktigaste näringarna för en bioekonomi. Men samtidigt tycker de att synen på Europas djurhållning är för smal.

LÄS MER: Svensk mat är klimatbäst

- Man tar inte hänsyn till de positiva effekter som Europas djurhållning har på marken och landsbygden. Inte heller tar rapporten hänsyn till utsläpp från importerade livsmedel som sker i länder utanför Europa och som har mindre stränga miljö- och klimatregler. Den europeiska djuruppfödningen är en av de mest effektiva är världen och förtjänar mer erkännande för bidraget till Europas livsmedelsförsörjning, säger Pekka Pesonen, generaldirektör, Copa och Cogeca i ett pressmeddelande.

För dig som vill veta mer!

12 vanligaste missuppfattningarna kring jord- och skogsbruket

Siffrorna du bör ha koll på

Möt 3 föregångare inom det gröna näringslivet

Det här kan du göra för klimatet

Sven-Erik Bucht: Välskötta skogar växer bättre än skogar som lämnats åt sitt öde

LRF är en kraft i klimatfrågan.