En tidigare överenskommelse mellan riksdagenspartier är att en övergångsregerings budget, i väntan på en ny regering, inte ska innehålla förslag med tydlig partipolitisk inriktning.

– Därför är det ytterst viktigt att det stöd till lantbruket som regeringen presenterade i somras nu inte faller mellan stolarna utan genomförs så fort som möjligt. Krisen bland många svenska lantbruksföretag är påtaglig och ett statligt stöd är en viktig del av likviditeten i en väldigt ansträngd ekonomisk situation, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LÄS MER: Välkommet krisstöd men glöm inte att hela lantbruket drabbas

Sommarens extremväder gav den lägsta spannmålsskörden sedan 1959, enligt siffror från SCB. Spannmålsskörden är 46 procent lägre än förra året och drabbar en bransch med redan mycket låga marginaler. Därför var sommarens utlovade krisstödpaket till bönderna från regeringen viktigt. Tyvärr skapar dagens politiska situation nu osäkerhet kring detta. LRF hade önskat att krisstödet till lantbruket och skogsägare hade funnits med i dagens höstbudget eftersom budgetpropositionen innehåller förslag om höjda anslag för exempelvis underhåll av väg och järnväg, Kustbevakningen, barnbidrag och landets pensionärer.

LRF utgår därför ifrån att lantbruksstödet kommer med i den kommande nya regeringens tilläggsbudget. Det är särskilt viktigt eftersom regeringens tidigare beslutade sänkta återbetalning av dieselskatt med 27 öre litern påverkar både lantbruket och skogsbruket negativt.

Viktigt att även de som kör på förbybart bränsle får del av stödet

LRF är fortsatt positivt till Jordbruksverkets förslag om en fördelning av stödet som baseras på just dieselförbrukningen, men den har brister som behöver balanseras.

– Som LRF tidigare har påpekat är det även angeläget att de som kör på förnybart bränsle får del av stödet. Det är önskvärt att stödet är möjligt att söka även för de djuruppfödare som inte har en stor förbrukning av diesel, säger Palle Borgström.

LÄS MER: Så har LRF jobbat inför stödpaket del 2

Oacceptabelt att landets bönder hamnar i kläm

– Sommaren visade hur sårbar Sveriges livsmedelsförsörjning är och det är oacceptabelt att landets bönder hamnar i kläm på grund av den politiska situationen. Nu behöver vi en regering på plats som agerar för att öka den svenska livsmedelsproduktionen i enlighet med den nationella Livsmedelsstrategin.

I lantbrukets pressade ekonomiska läge är det viktigt att Sveriges nya politiska företrädare agerar i linje med den uppbackning som visades i somras. Sverige behöver ett robustare system för livsmedelsproduktion och det kan våra bönder ordna med rätt politiska förutsättningar.

LÄS MER: Vecka 48 betalas stöd 1 ut - så många sökte i ditt län