– Det känns bra att första delen av det nationella stödet börjar betalas ut som planerat. Jordbruksverket har fått en hel del kritik för sena utbetalningar i andra sammanhang, men här visar myndigheten på bra handläggning tillsammans med länsstyrelserna, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Stödet blir 428,50 per djurenhet

På fredag, den 30 november, får 12 833 lantbrukare som ansökt om stöd sina utlovade pengar i form av 428,50 kronor per djurenhet men maximalt belopp på 150 000 kronor.

LÄS MER: Så är första delen av krisstödet upplagt

Totalt betalas 399,5 miljoner av de utlovade 400 miljonerna nu ut. Resterande 500 000 kronorna ska också komma, men här är inte handläggningen hos länsstyrelserna klar riktigt än.

Därför kan inte hela krisstödet betalas ut

– Det handlar om ärenden där överlåtaren av stödet inte har sökt men övertagaren har gjort det. För att övertagaren ska få betalning måste länsstyrelsen fördela de djur som han tagit över från överlåtarens nötkreatursansökan. Krisstödet kommer till dessa lantbrukare när väl överlåtelserna är klara, säger Lars-Erik Lundqvist på LRF.

LÄS MER: Flest sökte i väst - se hur många som sökte hos dig