Den 1 november kom en rapport för projektet PRINCE som genomförts av Naturvårdsverket. En rapport som varit hett efterfrågad. Rapporten är den mest omfattande och detaljerade beräkningen av den svenska konsumtionens miljöpåverkan som har gjorts.

LÄS MER: Ny rapport: Var klimatsmart - välj svenskt

Rapporten visar att drygt 60 procent av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker av livsmedel som produceras utomlands. Den svenska livsmedelsproduktionen, både vad gäller frukt, grönsaker, växtodling och djuruppfödning, påverkar miljö- och klimat i betydligt mindre utsträckning än internationell livsmedelsproduktion. Slutsatsen från rapporten är tydlig. Om du vill minska dina klimatfotavtryck ska du välja svensk mat.

"Vi har en produktion i världsklass"

Vi lantbrukare och trädgårdsföretagare kan med stolthet och med tyngd säga att vi har en livsmedelsproduktion i världsklass. Vi är en del av lösningen på jordens klimatutmaningar. Det är vi, som lever av vad jorden ger oss, som påverkas först när klimatet ändras. Det är också vi som löper störst risk av användningen av växtskyddsmedel och antibiotika. Därför har vi allt att vinna på att ha en hållbar och klimatsmart produktion.

LÄS MER: Så kan Sveriges bönder fixa en fossilfri framtid

Sverige är idag ett föregångsland vad gäller hållbar produktion, men vi har våra konkurrenter hack i häl och vi kan inte slappna av och vänta. Vi är inte ensamma om att inse fördelarna med en hållbar produktion. Bönder och bondekooperativ runt om i världen tar initiativ för att göra sin produktion mer hållbar. Oavsett om drivkraften för att ha en mer hållbar produktion är att ta hand om djur och natur eller tjänar mer pengar så är det viktigt för de svenska bönderna att hänga med i utvecklingen. Vi har inte råd att stå stilla.

LÄS MER: Framtiden växer på landsbygden

Vi måste behålla vårt försprång. Det kan kännas lite konstigt att säga så när jag precis pratat om att vi redan har en fantastik, klimatsmart produktion. Men det finns mer pengar att tjäna på att leda utvecklingen än att bara följa med strömmen. Den svenska produktionen är i en internationell jämförelse dyr, delvis på grund av ett allmänt högt kostnadsläge och vi har små möjligheter att konkurrera med pris. Vi måste konkurrera med kvalitet. Det innebär att även om vi redan har gjort mycket så kommer vi behöva fortsätta och göra mer.

Palle Borgström, förbundsordförande i LRF

SE FILMEN: Därför använder Sverige minst antibiotika i EU