Bakgrunden till Tillväxtverkets undersökning är att myndigheten med jämna mellanrum tittar på villkoren för de svenska småföretagen. I de studierna – som lyfter fram både risker och möjligheter – har det gröna näringslivet hittills inte ingått. Men meningen är att det framdeles ska vara en naturlig del i de ordinarie undersökningarna, berättar Anders Johannesson, expert på företagarvillkor på LRF.

– Det är värdefullt att det gröna näringslivet lyfts i ett större sammanhang. Vi får för första gången en övergripande bild av företagande i Sverige, där det gröna näringslivet ingår, säger Anders Johannesson.

67 procent vill investera

Några av resultaten i rapporten är att det är svårt för företagen att hitta arbetskraft samt att de tyngs av bökiga och många regler, som riskerar hämma tillväxten. Samtidigt bubblar de av livskraft och en önskan att investera: hela 67 procent av företagen i det gröna näringslivet tycker att det är viktigt att investera, den siffran kan jämföras med 33 procent bland övriga företag.

PALLE I DEBATT I DAGENS SAMHÄLLE:
Myndigheter bromsar tillgången till svensk mat

Andra siffror som kan jämföras är att närmare hälften av jordbruksföretagen upplever stora hinder av lagar och regler, kontra en fjärdedel bland övriga företag. Områden som det gröna näringslivet uttalat upplever större problem med är regler som handlar om arbetstid, arbetsmiljö, miljö, plan- och bygg samt regler som är branschspecifika.

Stora skillnader inom samma branscher

– Förutsättningarna för företagande kan vara olika inom samma bransch, exempelvis trädgårdsnäringen. Det är stor skillnad mellan bärodling som har en kort odlingssäsong, och året runt-odling i växthus, säger Anders Johannesson och fortsätter:

– Förhoppningen är att makthavare ska ta till sig av resultaten och utforma sin politik pragmatiskt för att lätta regelbördan och nå målet med en växande livsmedelsproduktion i Sverige.

SE MER: Anders Johannesson besökte Tillväxtverkets seminarium för att prata om de hinder som lantbrukare stöter på och som begränsar tillväxten (Youtube)

LÄS MER I LAND LANTBRUK: Vill du bygga kostall? Här är den 3 meter (!) långa listan på lagar och regler du måste följa