LRF har ända sedan Storbritannien röstade för Brexit för två år sedan, jobbat med frågan

https://www.landlantbruk.se/kronikor/dimmorna-kvar-runt-brexit/

file:///C:/Users/l0455/Downloads/ip-nr-17-181123.pdf

 

65 miljoner färre invånare, 150 miljarder mindre i deltagaravgift.

När England lämnar EU så minskar 

EUs och Storbritanniens förhandlare har
kommit överens om ett
utkast till utträdesavtal
samt en skiss på politisk deklaration över
hur parternas framtida
förhållande ska se ut.
Alternativet till avta- let är inget avtal. Men
risken är stor att Stor- britanniens parlament
säger nej.