Det sade Per Pettersson, ordförande i LRFs region Mälardalen, i en radiointervju i P4 Uppland på onsdagsmorgonen.  Han tycker att staten agerar fyrkantigt på flera sätt när det gäller naturreservat.

Dels ifrågasätter han om det är rimligt med mängden naturreservat i skog när skogsnäringen samtidigt har uppgiften att vara en resurs i kampen mot klimatförändringar, genom koldioxidupptag i växande skogar och genom produktion av förnybara råvaror och bränslen.

Värden som uppkommit genom skogsbruk

Han ifrågasätter också metoden där staten utan att diskutera med markägaren ritar in en ruta på en karta där det ska vara naturreservat.

- Värdena som de vill bevara har uppkommit genom aktivt skogsbruk. Här i Uppsala län är all skog brukad sedan många hundra år så det är konstruerade värden som man tror sig kunna cementera. Men man kan inte lämna skogen i ett statiskt tillstånd och tro att det ska fungera. Det går inte, skog är dynamisk och efter några år kan det se helt annorlunda ut.

Istället för en ruta på en karta anser han att staten skulle göra mer nytta för de värden den vill bevara genom att prata med markägaren om hur det kan ske på bästa sätt.

- Det borde handla om värdena hellre än en ruta på en karta, det skulle göra mer nytta för naturen, säger han och tillägger att det inte sällan är skogsägaren själv som är bäst på att ta hand om skogen och de värden som finns där.

Flera nya reservat i Uppsala län

I Uppsala län har flera nya reservat bildats på kort tid och Per Pettersson är kritisk till att staten tar till tvångsmetoder för att tillägna sig marken.

- Jag tycker inte att tvingande åtgärder hör hemma i sådana här sammanhang. När det handlar om kriminalitet och liknande, ja då ska staten kunna ta till tvång. Men inte när det handlar om naturreservat.

Han berättar att skogsägare sedan många anlägger frivilliga naturreservat på sina marker. Vid avverkningar sparas mellan fem och tio procent.

Han säger att en tvångsförsäljning av marken kan få ekonomiska konsekvenser för markägaren.

- Det sprutar inte pengar från skogsbruk men du omsätter kanske 100 000 kronor per år om du har 100 hektar. Tvingas du sälja får du en summa pengar pang och sedan skatt pang, medan du kanske hellre hade haft en löpande intäkt från skogen under många år som en pensionsförsäkring med företagsbeskattning.

Inslaget  här:

https://www.facebook.com/261455205686/posts/10155993227250687/