När regeringen idag presenterade sin budget saknades det tidigare utlovade förslaget om krisstödspaket del två till Sveriges lantbrukare. Överenskommelsen i riksdagen är nämligen att inte lägga ett förslag med partipolitisk inriktning i höstbudgeten när Sverige har en övergångsregering.

– Men det är viktigt att stödet till lantbruket inte faller mellan stolarna utan genomförs så fort som möjligt. Krisen bland många svenska lantbruksföretag är nu påtaglig och ett statligt stöd är en viktig del av likviditeten i en ansträngd ekonomisk situation, säger LRFs Förbundsordförande Palle Borgström.

Sommarens extremväder påverkade Sveriges livsmedelsproduktion kraftigt och sviterna av det kommer branschen att få leva med länge. De ekonomiska konsekvenserna av torkan för bönderna är stora och drabbar en bransch som sedan länge kämpat med låga marginaler. Därför var det positivt att regeringen i somras enades om ett krisstödpaket till bönderna. Tyvärr skapar dagens politiska situation osäkerhet kring detta.

LRF är positiv till Jordbruksverkets förslag om en fördelning av stödet som baseras på dieselförbrukningen, men den har brister som behöver balanseras.

– Som LRF tidigare har påpekat är det även angeläget att de som kör på förnybart bränsle får del av stödet. Det är önskvärt att stödet är möjligt att söka även för de djuruppfödare som inte har en stor förbrukning av diesel, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

– Sommaren visade hur sårbar Sveriges livsmedelsförsörjning är och det är oacceptabelt att landets bönder hamnar i kläm på grund av den politiska situationen. Nu behöver vi en regering på plats som agerar för att öka den svenska livsmedelsproduktionen i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin.

Med torkan färskt i minne är det viktigt att Sveriges nya politiska företrädare agerar i linje med det stöd som visades i somras. Sverige behöver ett robustare system för livsmedelsproduktion och det kan våra bönder ordna med rätt politiska förutsättningar.