I ett sex minuter inslag i SVT berättar LRFs frontfigur i kampanjen Fakta på bordet, David Petterson om hur LRF jobbar med vildsvinsproblematiken, vad man själv kan göra om man drabbas. Han berättar också att en ändring i jaktlagen för enklare jakt är på gång, men beslutet riskerar att försenas på grund av det parlamentariska läget. 

Se hela SVT-inslaget med David här.

Vildsvinen kostar över en miljard om året i skador, inte minst i uppbökade åkrar som ökar risken för skadliga jordbakterier på lantbruksdjurens matbord. Bilolyckorna ökar också kraftigt när stammen ökar, liksom besöken i villaträdgårdarna.

På grund av en stor mängd ekollon och bokollon i år väntas stammen öka än mer. En välfödd vildsvinsugga betyder större kullar och fler kultingar som överlever.

Förbjudet att ge bort vildsvinskött

Men varför skjuts inte fler vildsvin?
Ja, enligt det regelverk som finns idag är det bara den som håller i geväret eller markägaren själv och hans eller hennes familj som får äta köttet. Det får inte säljas eller ens ges bort till en granne.

Så när markägarens eller jägarens frys är full så är den full. Och med rapporter om att det kan finnas flera tiotals vildsvin på en och samma åker så går ekvationen inte ihop.

LÄS MER: Öppna för gårdsförsäljning av vildsvinskött

Enda sättet att bli av med vildsvinskött som inte får plats i den egna frysen är att sälja till ett så kallat viltslakteri. Men de finns det inte många av i landet.

– I dag får du inte ens skänka en bit kött och sådana regler är inte hållbara, säger Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på Lantbrukarnas riksförbund.

Läget är desperat

Han säger att två saker behövs för att garantera konsumentens säkerhet. Det första är en dataregistrering så att köttet blir spårbart. Det andra är en trikinkontroll, det vill säga en garanti för att köttet inte är smittat av trikiner. Detta är, enligt Anders Wetterin, ett enkelt test att utföra.

LÄS MER: Det krävs krafttag för en sundare vildsvinsstam

Livsmedelsverket har fått i uppdrag att utreda hur marknaden för vildsvinskött kan låsas upp. Under 2019 ska verket lämna en rapport.

– Jag hoppas att de lämnar rapporten tidigt för läget är desperat på många håll, säger Anders Wetterin.

För dig som vill veta mer!

Se David Petterson i filmen om Fakta på bordet

SVT besökte bonden utanför Linköping: Vissa kvällar har jag 100 vildsvin här

LRFs viltexpert: Ollonår blir raketbränsle för vildsvinen

Läs mer om LRFs arbete på lrf.se/faktapabordet och på lrf.se/vilt hittar du bland annat LRFs vildsvinspolicy.

LRF Jönköping anordnade studiecirkel i fällfångst