Enligt Lennart Ackzell är detta fullt möjligt och redan på god väg på flera håll i världen.

- Vi kan inte engagera armén för att gå in och plantera i exempelvis Kenya, det fungerar inte, så det handlar om samarbeten med byar, och lokala bönder.

Men, säger han, det finns en hake och det är landrättigheter.

- Det är helt avgörande.

Skogen har byggt Sveriges välfärd

Med långsiktig säkerhet om att få ha marken kvar och själv skörda frukterna av investeringar och hårt arbete så kan detta ta fart, säger han och tar Sverige som exempel.

Först när svenska bönderna fick rå över skogarna tog tillväxt och virkesproduktion fart och på hundra år har Sverige inte bara fördubblat andelen skog men också avverkat sex miljarder kubikmeter och byggt landets välfärd.

Tillväxten i Sveriges skogar är idag så bra att den tar upp inte mindre än 83 procent av våra samtliga utsläpp av koldioxid i landet.

- Många länder i världen ser hur vi gjort och vill göra likadant, säger Lennart Ackzell som också är vice ordförande i den internationella skogsägarorganisationen International Family Forest Alliance.

LÄS MER: Svenskt hållbart skogsägande - en världssnackis

Kinas, som besökt Sverige flera gånger och träffat svenska skogsägare för att se hur detta kan fungera, är på god väg att dela ut landrättigheter till sina bönder och hoppas på att återbeskoga landet, från dagens 22 procent till 40 procent.

I Kina planteras i dag en yta motsvarande Irland varje år.

Avgörande för att detta ska bidra till arbetet mot klimatförändringar är, enligt Lennart Ackzell, att skogarna brukas hållbart med plantering av nya träd efter avverkning. Lika viktigt är att bönderna själva kan skörda det de planterar, sköter och skyddar.

Viktigt med säkra landrättigheter

Med säkra landrättigheter kan de planera långsiktigt eftersom det kan ta över 100 år innan ett träd växt färdigt och ger inkomst till familjen.

-  Det handlar om viljan att plantera och glädjen att se sin skog växa upp, säger Lennart Ackzell och tillägger att det är viktigt att förstå att människan är en del av skogen.

5 fördelar med trädplantering

Förutom upptaget av koldioxid i växande skogar så finns en mängd andra fördelar med omfattande plantering av träd; minskad fattigdom, minskad jorderosion, säkrare matproduktion med skogstäcke på sluttningarna ovanför en uppodlade dalbottnar, mer skugga och skydd mot vattenavrinning.

LÄS INTERVJUN MED LENNART I LAND SKOGSBRUK: Skogsägare är nyckelspelare i klimatfrågan