Skadorna från bökande vildsvin hotar lantbruksverksamheten i flera delar av landet. Den ökande vildsvinsstammen medför dessutom alltfler olyckor inom trafiken. En stor vildsvinsstam ökar även risken för spridning av sjukdomen afrikansk svinpest, som skulle bli ett mycket stort hot mot den svenska grisuppfödningen. Incitamenten, i form av bland annat regelförenklingar, för jägare att skjuta och sälja vildsvinskött måste därför öka.

LÄS MER:  Mindre viltskador med fakta på bordet

LRF begär nu därför att regeringen skyndsamt beslutar om att Livsmedelsverkets regeringsuppdrag med förslag om hur vildsvinskött enklare ska kunna nå ut till konsumenter och livsmedelsföretag tidigareläggs. Förslaget bör komma senast den sista mars 2019 skriver LRFs förbundsordförande Palle Borgström i en framställan till Näringsdepartementet.

Läs LRFs framställan här (pdf)

LÄS MER: LRFs arbete kring vilt- och jaktpolitik