• Dagliga avstämningsmöten hölls mellan riks och region och man tillsatte en krisgeneral.
 • LRF lyckades tidigt sätta bilden av torkan och dess effekter i media och gentemot politiker och myndigheter. ​
 • Högnivågruppmöte den 19 juni, ett initiativ som ledde till samordning mellan departement och myndigheter och en samsyn utifrån böndernas problematik.
 • Gemensamt utspel den 9 juli av Palle Borgström, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Christina Nordin, GD på Jordbruksverket.
 • Samverkansmöten mellan ett 30-tal myndigheter och löften om att ”inga torkrelaterade kontrollavvikelser ska leda till sanktioner.”​
 • Anpassad vägledning för djurskyddskontroller.​
 • Utverkande av dispens att skörda träda.
 • Dispenser från EUs regelverk.​
 • Transportsstyrelsen – klargörande kring transport av foder och halm.​
 • Regeringen lovade den 30 juli ett nationellt stöd på 1,22 miljarder kronor, med ett första krispaket på 460 miljoner kronor. En andra utbetal­ning, motsvarande 760 miljoner, har utlovats under 2019 och är beslutad i och med att en riksdagsmajoritet den 12/12 röstade på Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation.
 • Alla butikskedjor i handeln gjorde olika kampanjer för svenskt kött​.
 • Slakteribranschen arbetar fortfarande intensivt för att hantera ökad slakt till följd av torka och foderbrist.​
 • Stort stöd från konsumenterna.
 • LRFs stödtelefon startade 8 augusti. Bemannades i fyra geografiska kluster för att lyssna och lotsa till samverkanspartners, rådgivare, regioner, kommungrupper och lokala omsorgsgrupper. ​
 • LRF förordade Jordbruksverkets alternativ om återbetalning av dieselskatt för förbrukat bränsle. Det står inte i strid med statsstödsreglerna, hamnar heller inte inom de minimis-reglerna och ger därför chans till snabb utbetalning inom Skatteverkets rutiner. 
 • Den 30 november, betalades den första delen av torkastödet ut, som planerat.
 • LRF fortsätter bevaka turerna kring stödpaketet del 2, utformning och utbetalning. Samtalsstöd och råd finns fortfarande att få via Medlemsservice, 0771-18 08 11, eller regionernas omsorgsgrupper. 

LÄS MER: Så har LRF arbetat med torkan - bransch för bransch

LÄS MER: Så rapporterade regionerna om läget i juli