Centerpartiet vill ha landsbygdsavdrag, avskrivning av studielån på landsbygden och bättre service.

Centerpartiet
Lanserar nytt landsbygdsavdrag

Dieselskatt. Vill öka återbetalningen av dieselskatt med 50 öre/l.
Förnybart. Utökat stöd till lantbrukare som använder förnybara drivmedel.
Krisstöd. C stöttar ett krisstöd till jordbruket 2019 som riktas till fler branschgrenar än 2018 års stöd.
Torkastöd. För åtgärder efter torkan sätts 2,4 miljarder av för 2019, 2,25 miljarder för 2020 och 0,9 miljarder för 2021.
Livsmedelsstrategin tas upp i budgetmotionen, liksom ett nytt landsbygdsavdrag (avdrag för samfällighetsavgifter), avskrivning av studielån på landsbygden, service på landsbygden, gårdsförsäljning m m.

Kristdemokraterna vill lägga 10 miljoner på trikintest av vildsvin.

Kristdemokraterna
Lyfter räntekompensation för sena EU-bidrag

Krisstödet. Har med krisstöd för 2019 till jordbruket om 760 Mkr i sitt budgetförslag och säger sig acceptera Jordbruksverkets dieselmodell med kompletterande stöd till vissa näringar.
Dieselskatt. Återbetalningen av dieselskatt ökas med 1,50 kr/liter under förutsättning att minst 30% icke fossilt bränsle används.
Försenade utbetalningar. Till räntekompensation för sena EU-utbetalningar sätts 42 miljoner kronor av.
Vildsvin. 10 miljoner kronor till trikintest på vildsvin.
Övrigt. Tar upp generella livsmedels- och landsbygdsfrågor.

Liberalerna vill satsa en klimatmiljard på bland annat biogas.

Liberalerna
Vill fasa ut CAP och ha klimatmärkt kött

Bredband: 100 miljoner till utbyggnad av bredband på landsbygden.
Krisstödet. Sveriges bönder behöver ett krisstöd på grund av torkan.
Dieselskatt. Återbetalningen av dieselskatt för jord- och skogsbruk bör tas bort. Skatten på jobb och företagande sänks.
Ekologiskt.
 Vill inte ha produktions- och konsumtionsmål för ekologiskt. Anslag om 25 miljoner kronor till ekologiskt avslås.
Konstgödsel. Vill införa ny läckageskatt för att minsta användning av konstgödsel (ca 350 miljoner), samtidigt som skatten på företagande sänks.
Klimatmärkning av kött. Köttkonsumtionen bör minska, liberalerna är öppna för att införa klimatmärkning av kött.
Biogas. En klimatmiljard förslås för nationella satsningar, här kan biogasanläggningar m m inom jordbruket komma ifråga.
CAP. Direktstöd inom CAP bör fasas ut så snart som möjligt.

Moderaterna vill lägga 250 miljoner för vägunderhåll.

Moderaterna
Satsar på vägar och vattenvård

LOVA-bidrag. Ökar LOVA-bidraget med 50 miljoner (lokala vattenvårdsprojekt, strukturkalkning m m).
Dieselskatt. Återbetalning av dieselskatt för jord- och skogsbruk ökas från 143 öre/liter till 243 öre/l för perioden 1/1 2019-31/12 2019. Därefter föreslås en nivå på 193 öre/l.
Bensinskatt. Den generella uppindexeringen av skatter på bensin och diesel med två extra procentenheter utöver KPI fryses.
Bredband. 100 miljoner till bredband tillförs fr o m 2019.
Vägunderhåll. 250 miljoner extra för vägunderhåll fr o m 2019.
Krisstödet. Anslaget på jordbruksområdet (utgiftsområde 23) ökas med 1,25 miljarder för 2019. Där ingår 2019 års krisstöd på 760 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna vill att mjölkbönderna ska få 1 000 kronor för varje ko i djurvälfärdsersättning.

Sverigedemokraterna

Vill ha samma skattevillkor som i Danmark

Krisstöd. Sätter av 300 miljoner kronor för krispaket 2019 efter torkan 2018.
Mjölkkor. 320 miljoner kronor för djurvälfärdsersättning mjölkkor (1000 kr/ko).
Dieselskatt. Öka återbetalningen av dieselskatt så att svenska bönder har samma skattevillkor som danska bönder.