Svara gärna på den här enkäten som tar fem minuter att fylla i. Undersökningen är på svenska och du hittar den här.

EU-kommissionen genomför nu en undersökning bland EUs jordbrukare. 
Syftet är:
1. Ge en övergripande bild av kunskaperna om tekniken
2. Få en bild över hur den utnyttjas och används
3. Förstå jordbrukarnas behov.

Undersökningsresultaten kommer att bidra till den pågående diskussionen om hur beslutsfattare och berörda parter kan stödja införandet och en effektiv användning av precisionsjordbruksteknik.

Undersökningen skickas till jordbrukare i alla de 28 EU-länderna och riktar sig både till dem som använder och till dem som inte använder precisionsjordbruksteknik.

Sista dagen är på julafton! 

För mer information om undersökningen, se här.