Naturvårdsverkets klimatuppdrag får LRF-expert att jubla

LRF har under flera år lobbat för att Naturvårdsverket ska få i uppdrag att mäta de utsläpp av växthusgaser som sker i andra länder på grund av vår svenska konsumtion. Nu har de - äntligen - fått uppdraget via regleringsbrevet.

Läs mer

LRF Konsults skattechef spelade avgörande roll när ridning och golf godkändes som friskvård

Den 15 januari kom den efterlängtade nyheten att ridsport äntligen godkänts som friskvård. En som länge kämpat för att det ska bli så är Urban Rydin, ansvarig för skattefrågor på LRF. Med stöd från både Svenska Ridsportförbundet och Svenska Golfförbundet har han drivit frågan i Skatterättsnämnden.

Läs mer

En dom som gav ökad avdragsrätt för ekonomibyggnader

LRF Konsult vann ett viktigt pilotmål i Högsta Förvaltningsdomstolen som betyder att avdrag tillåts för reparation av byggnader som ingår i näringsfastigheten även när de  används privat.

Läs mer

Äntligen en delseger för LRF och HNS om Konsumentköplagstiftningen och levande djur

Den 22 februari röstade marknadsutskottet i EU-parlamentet för ett undantag av levande djur i kommande EU-förordning. Det föreslås också att samma lagstiftning ska gälla oavsett hur köpet genomförs (online eller på plats fysiskt). Dessa båda delar gör att situationen på sikt underlättas för hästföretagare som säljer häst till privatpersoner.

Läs mer

LRF-expert: Vattenremissen är en stor framgång

Den 8 mars beslutade regeringen, efter överenskommelse med delar av alliansen, om en lagrådsremiss med en del nya bestämmelser för vattenkraft och andra vattenverksamheter. "Remissen måste ses som en stor framgång för LRF. Vi var ju mycket kritiska mot den departementspromemoria från förra sommaren som remissen bygger på", sa Jan-Olof Sundby, LRFs tidigare expert på Miljö- och vattenrätt.

Läs mer

Sänkt skatt för småföretagare

Ränteavdragsbegränsningen i bolagssektorn presenteras nu i form av en lagrådsremiss. LRF har stöttat småföretagarna under processen och remissförslaget har i viktiga delar följt LRFs linje.

Läs mer

Majoritet i riksdagen vill öppna för gårdsförsäljning

LRF har länge arbetat för att öppna för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Nu är det klart att en majoritet av Sveriges riksdag vill göra gårdsförsäljning tillåtet. "En framgång för landsbygds-Sverige", säger LRFs VD, Anders Källström.

Läs mer

"Riksdagens beslut stärker skogsägarna"

I april beslutade riksdagen om fyra punkter där man kräver att regeringen ser över lagstiftning och styr upp myndigheternas arbete inom det skogliga området. LRF Skogsägarna välkomnar dagens beslut i riksdagen som ger ett tydligt uppdrag till regering och myndigheter att ändra arbetssätt.

Läs mer

Artskyddsförordningen ska utredas: En seger för LRF

Regeringen fattade beslut om flera frågor av stor vikt för Sveriges skogsägare. Regeringen tillsatte en särskild utredning för att se över den omstridda artskyddsförordningen. Regeringen fattade också beslut om inventering av nyckelbiotoper och ett nationellt skogsprogram.

Läs mer

Glädjebesked i torkan: Bönderna fick dispens för skörd

Jordbruksverket tog i juni beslut om skördedispenser för att underlätta situationen för svenska lantbrukare under pågående torka. Undantaget gällde både mark i träda och obrukad fältkant på ekologisk fokusareal.

Läs mer

Efter 30 år - en ny djurskyddslag klubbades

Efter 30 år har nu regeringen beslutat om en ny, modernare, djurskyddslag. Lagen träder i kraft den 1 april 2019 och LRF ser positivt på att lagen moderniserats samt att riksdagen uppmanade regeringen att se över beslutsprocessen för djurförbud, alltså att förbuden ska hanteras i domstol. Det är en fråga LRF har drivit.

Läs mer

Jordgubbsodlingen i tunnel har fördubblats på tre år

Nya siffror visar att tunnelodlingen utvecklas snabbt och har fördubblats på tre år. Även jordgubbsodlingens medelareal har fördubblats de senaste tio åren.

Läs mer

Viktig seger: Mat viktigare än kraftledning

Vilket glädjebesked från mark- och miljödomstolen till Sveriges bönder. Miljöjuristerna vid Nacka tingsrätt har beslutat att matproduktionen är viktigare än att kunna bygga kraftledningar på åkermark.

Läs mer

LRF: Bra för Sverige att regeringen vill öka svensk mat i offentlig upphandling

I augusti presenterade regeringen ett förslag om att Lagen om offentlig upphandling ska skärpas. Vid inköp av animaliska livsmedel i offentlig sektor ska det bli obligatoriskt med samma krav som ställs på svenska livsmedelsproducenter. Detta för att svenska bönder inte ska drabbas av konkurrensnackdelar vid upphandlingen.

Läs mer

Hästbranschen samlas kring strategi för hästföretagande

Nationell strategi för hästföretagande är ett nytt grepp med start 2018, ett branschgemensamt samarbete som samlar majoriteten av hästnäringens organisationer med siktet inställt på 2030. Syftet är att tillsammans stärka hästföretagandet och bidra till ökad samhällsnytta.

Läs mer

Viktig principseger för LRF i mål om djurhållning

Utan sakkunskap och tillförlitlig utredning som stöd ska inte myndigheter rikta krav mot enskilda lantbruksföretag. Inte heller får kraven vara orimliga.Det viktiga beskedet lämnar Kammarrätten och underkänner helt de krav som Arbetsmiljöverket ställt kring hanteringen av djur på Malma Gård.

Läs mer

Historisk handlingsplan för LRF Växtodling

För första gången har branschen LRF Växtodling lagt fram en handlingsplan. Ökad lönsamhet, bättre samarbeten inom det gröna näringslivet och ökad satsning på innovation och digitalisering. Det är några av huvudpunkterna i handlingsplanen.

Läs mer

LRFs arbete gav resultat: Antibiotikareglerna skärps i EU

Måndagen den 26 november 2018 togs ett historiskt och ur hälsosynpunkt, viktigt beslut i EU. Antibiotikareglerna för djur skärps i EU. En fråga LRF har jobbat med i 34 år.

Läs mer