– EATs slutsats att världens livsmedelsproduktionen behöver utvecklas är ett stöd för att svenskt lantbruk är på rätt väg. Genom att öka den svenska livsmedelsproduktionen bidrar Sveriges bönder till ökad hållbarhet, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

EAT Lancets positiva budskap är att det är en stor utmaning, men möjligt att producera bra mat till 10 miljarder människor 2050.

LÄS MER: Därför hyllar Rockström Sveriges bönder

För att det ska lyckas krävs att matproduktionen anpassas till de olika förutsättningarna som finns i olika länder. Trots att livsmedelsproduktionen ökat i takt med den växande världsbefolkningen saknar 820 miljoner människor tillräcklig tillgång på mat.

Ännu flera äter ohälsosamt. Det rör så många att risken att dö av dålig kost globalt nu är högre än risken att dö i förtid på grund av ohälsosam livsstil, i form av rökning och alkohol.

LÄS MER: Importerad mat är den största klimatboven

EAT Lancet vill nu gå vidare och göra regionala och nationella studier.

– Det är intressant att se vad det skulle innebära för svenska förhållanden. Naturvårdsverkets forskningsrapport PRINCE i höstas visar att det svenska lantbruket ligger långt framme miljö- och klimatmässigt. Svenska bönder har exempelvis ökat produktionen av proteingrödor, säger Maria Dirke, klimat- och hållbarhetsexpert på LRF.

LÄS MER: Nyckeln till klimatneutralt samhälle finns i jord- och skogsbruket

– Sverige och övriga Norden har klimat- och miljömässig potential att öka produktionen. Genom fortsatt framgångsrikt arbete med innovationer som solceller, biobränslen, lägre användning av växtskyddsmedel och minskad antibiotikaanvändning utvecklar Sveriges bönder en hållbar livsmedelsproduktion.

LÄS MER: Svenska jordar allt bördigare men hotas av kommunernas byggplaner

–Vår förståelse och våra insatser för att bli ännu mera hållbara förbättras stegvis. Ännu mer effektivt och hållbart brukande av vår jordbruksmark innebär att vi kan producera mera. Om vi kan öka exporten av grönsaker, frukt, spannmål, mjölk och kött kan vi i Norden bidra till att föda fler människor, säger Palle Borgström.

LYSSNA PÅ EKOT: I Lördagsintervjun i höstas pratade Palle om bland annat mat och klimat. Lyssna igen.