– Det är en betydligt billigare och smidigare lösning än myndighetens tidigare fyradagarskurs, säger LRFs expert Johanna Eén.

LRF arbetar för att medlemmarna på ett så enkelt och billigt sätt som möjligt ska få tillgång till effektiva råttgifter. Sedan våren 2018 kan den som har behörighet att använda växtskyddsmedel (klass 1 L) ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket för att lägga ut råttgift (rodenticider i klass 1 So) kring exempelvis djurstallar och lagerlokaler på gården.

Sedan Kemikalieinspektionen kommit med synpunkter gäller tillståndet dock endast för de ämnen som myndigheten anser är förknippade med en lägre risk – i dagsläget tre olika preparat. Den som vill ha tillgång till övriga råttgifter (i klass 1 So) eller som saknar behörighet för växtskyddsmedel behöver göra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov (bekämpningsmedel i klass 1 So) för att därefter söka tillstånd hos Arbetsmiljöverket.

Först till kvarn gäller

Provet, som kan skrivas antingen i Solna utanför Stockholm eller i Östersund den 28 januari, kostar 5500 kr exklusive moms och då ingår studiematerialet. Prövningstillfället har ett begränsat antal platser och anmälan stänger när platserna är fyllda, dock senast den 21 januari.

Här hittar du anmälningsformuläret och mer information på Folkhälsomyndighetens webb

Billigare och mer flexibelt

Den nya kursen med individuella självstudier och ett prövningstillfälle ersätter i vart fall för tillfället Folkhälsomyndighetens tidigare behörighetskurs för bekämpningsmedel. Den var 3,5 dagar lång, kostade 15 000 kr och gavs endast i Stockholm.

– Det ska självklart vara möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt få tillgång till råttgifter. Folkhälsomyndighetens nya kunskapsprov med självstudier kostar en tredjedel av den tidigare kursen, och medlemmarna slipper vara på plats i Stockholm i flera dagar. Det är positivt, men det skulle även behöva finnas möjlighet att skriva provet i södra Sverige, säger LRFs expert Johanna Eén, som arbetar med frågan om råttbekämpning.