1. Kan finsk börsmodell vara något för Sverige?

Den frågan luftades intensivt efter att Kjell-Göran Paxal, styrelseledamot i Atria berättade att de har tagit in kapital på börsen och samtidigt bibehållit bondestyrningen med 90 procent. 

Enligt Kjell- Göran Paxal byggde mycket av marknadens förtroende på den vd som var med under börsintroduktionen.

2. Skogsobligationer och huslån gör banksuccé

Landshypotek har gjort två satsningar som blivit väldigt lyckade: Gröna skogsobligationer och privatlån till husägare.

De gröna obligationerna, med basen i det svenska skogsbruket, och som gjort stor internationell succé.

Privatlånen till husägare har gjort stor nationell succé, mycket tack vare att de nya låntagarna ser fördelar med en bank som är långsiktigt hållbar och ägs av svenska bönder. Men låntagarna får inte vara med i kooperationen, men kan göra kooperativet, det vill säga banken, till en bättre bank och därmed ökad medlemsnytta. Detta ledde in på en del diskussioner om vilka som får vara medlemmar i kooperativet och vad som kan öka medlemsnyttan.

3. "Kooperativa företag måste drivas professionellt"

Lantmännen tog bland annat upp vikten av att kooperativa företag drivs affärsmässigt och professionellt. Kvalitet och utförande är A och O för affärerna. Detta upprepades sedan flera gånger i andra diskussioner.

4. Bondenära berättelser lyfte Arla

Arla berättade om sin marknadsföring efter kraschen för varumärkesanseendet 2015. Framgångsfaktorn är att lyfta upp bonden, då det är den mest trovärdiga avsändaren av budskapet. Viktigt att kommunikationen blir genuin, och det blir bra när bönderna får uttrycka sig med egna ord.

5. Kooperativ är inne  ökar i Europa

Kommunikationsbyrån Geek Town berättade hur de är strukturerade som ett kooperativ. Kooperativ andas hållbarhet och är "inne". De fick medhåll av Thomas Magnusson som inflikade att den kooperativa företagsformen ökar i Europa.

LRFs kooperativa forum är en mötesplats för dialog, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. Dagarna präglades också av mycket diskussioner – kring frågor som bland annat kommunikation av den kooperativa modellen, olika typer av eget kapital, riskbedömningar i olika slags företag, samarbete mellan de kooperativa företagen och finansieringsfrågor. 

LÄS MER: All fakta om de 100 största ekonomiska föreningarna