Hur får vi ned kostnader, effektiviserar, få fler att följa reglerna, stärker företagandet, livsmedelsproduktion och svensk bioekonomi? LRF tror att en viktig del av lösningen finns i förbättrade kontaktytor mellan företagare och myndigheter.

Vi tror på förändringar inom fem områden: bemötande, service, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet. Läs mer om god myndighetsutövning.

Flera myndigheter och myndighetspersoner gör redan idag ett bra arbete. De ska vi lyfta fram för att inspirera fler. Här finns filmer med myndighetspersoner och företagare som berättar om goda erfarenheter.

Palle Borgström har idag fredag 25 januari en krönika i Land Lantbruk på temat god myndighetsutövning: 

Statens olika ansikten

Som lantbrukare är man beroende av olika myndigheter som företräder staten. Regelbördan är tung och bred och kan leda till känslan av att man som lantbrukare nästan tillbringar mer tid med myndighetspersoner och blanketter än med sin egen familj. 

En del myndigheter hjälper oss lantbrukare att bli bättre företagare, genom uppmuntran och problemlösning. Men dessvärre finns det fall där det är tvärt om, där relationen mellan lantbrukare och staten är präglad av anklagelse, förutfattade meningar och misstro. 
   Det är dock inte alltid enkelt för en myndighet att agera på statens uppdrag, eftersom uppdraget i sig kan vara allt annat än konkret. Tydligheten behöver därför öka i regleringsbreven och i uppdragen till myndigheterna. Men det finns också mycket som myndigheterna kan lära av varandra. 

För lantbrukare som har flera myndighetskontakter varje månad, är det tydligt att såväl myndigheter som tjänstemän har olika inställning till företagare. Den ena hotar och den andra uppmuntrar. Statens olika ansikten är hämmande för företagandet och leder till en stor osäkerhet hos de som gör sitt bästa för att navigera bland regler och tillstånd. 
   Både forskning och erfarenhet visar att en anklagande ton inte leder till högre efterlevnad av regler, snarare tvärt om. Här har många myndigheter en del att jobba med. 

Att staten agerar som Dr Jekyll och Mr Hyde, leder inte till att vi får bättre företagare som följer de uppsatta reglerna. De kluvna personlighetsdragen som staten visar upp behöver åtgärdas. Vår föreslagna behandling kallas ”God myndighetsutövning” och vi vill vara med och hjälpa till. 

Inom ramen för God myndighetsutövning lanserar vi recept på framgång genom att visa upp hur bra myndigheter kan vara och vad vi alla vinner på det. Vi tror att uppmuntran är rätt väg att gå. God myndighetsutövning ska enligt oss vara: rättssäker, kompetent och effektiv med gott bemötande och god service. 

Genom att vara en god myndighet kommer stora vinster, både externt och internt. Med gröna företagare som vågar satsa får man också en blomstrande kommun, levande landsbygd, mer svensk mat och öppna landskap. Men framförallt får man en öppnare dialog och fler företagare som gör rätt från början, för att det är enkelt. Sannolikt kommer resultatet internt också att vara gott, med anställda som gillar sitt uppdrag, som konstruktiva och coachande problemlösare. 
   Skatteverket är en av de statliga myndigheter som bestämde sig för att visa upp ett enat ansikte, så att det blev lätt att göra rätt. Vi hoppas att fler är redo. 

Palle Borgström, förbundsordförande LRF